Totalt antall sidevisninger

tirsdag 23. august 2011

Bartolomeus - martyr for Kristus i Armenia

Onsdag 24. august er minnedagen for apostelen Bartolomeus. Navnet er trolig den greske formen av det arameiske Bar Talmai, det vil si Talmais sønn. I apostelfortegnelsene regnes han alltid som den sjette, etter Filip. Fordi han alltid nevnes sammen med Filip, har man identifisert ham som Nataniel fra Kana i Galilea, han som Filip førte til Jesus:

"Filip traff Natanael og sa til ham: «Vi har funnet ham som det står skrevet om i Moseloven og hos profetene: Det er Jesus fra Nasaret, Josefs sønn.» «Kan det komme noe godt fra Nasaret?» sa Natanael. Filip svarte: «Kom og se!» Jesus så Natanael komme gående og sa: «Se, der er en sann israelitt, en som er uten svik!» «Hvor kjenner du meg fra?» spurte Natanael. Jesus svarte: «Jeg så deg før Filip ropte på deg, da du satt under fikentreet.» Da sa Natanael: «Rabbi, du er Guds Sønn, du er Israels konge.» «Tror du fordi jeg sa at jeg så deg under fikentreet?» sa Jesus. «Du skal få se større ting enn dette.» Så sa han: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Dere skal se himmelen åpnet og Guds engler stige opp og stige ned over Menneskesønnen.» (Joh 1,45-51)

Bartolomeus var opprinnelig fisker.

Kirkehistorikeren Eusebios skriver at etter Kristi himmelfart, dro Bartolomeus til India på en misjonsreise, hvor han skal ha etterlatt seg en kopi av Matteus-evangeliet. Andre tradisjoner nevner misjonsreiser til Etiopia, Mesopotamia, Pathia og Lycaonia.

Sammen med apotelen Judas brakte Bartolomeus evangeliet til Armenia, hvor han skal ha lidd martyrdøden i Albanopolis. Han skal ha blitt flådd levende, og så korfestet. Bakgrunnen skal ha vært at landets konge, Polimius, ble en kristen gjennom misjonsarbeidet til Bartolomeus, men at dennes bror, Astyages, ikke tålte dette og skal ha beordret henrettelsen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar