Totalt antall sidevisninger

tirsdag 19. juli 2016

Gud ser til vårt hjerte

"Det faktum at jeg er en munk mens du er en legmann, har ingen betydning. Herren lytter på samme måte til en munk som en mann i denne verden forutsatt at de begge er sanne troende.

Han ser til et hjerte som er fylt av sann tro i hvilket Han kan sende sin Hellige Ånd. 

For et menneskes hjerte er i stand til å favne Guds rike. Den Hellige Ånd og Guds rike er ett."

Hl.Serafim av Sarov. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar