Totalt antall sidevisninger

fredag 3. juni 2016

Hellige Kevin

Vi som samles til gudstjenester i Kristi himmelfartskapellet for å feire gudstjenester hver torsdag kjenner på en djup takknemlighet for våre kristenrøtter. Blant dem regner vi de keltiske, fordi det er også Norges kristenarv.

Derfor er det naturlig for oss å feire minnedagene som handler om de keltiske hellige menn og kvinner - som Hl.Kevin (498-618), i dag.

Kevin levde som eneboer i Glendalough i Irland. Tre menn søkte fellesskap med Kevin og det skulle bli starten til en kommunitet som vokste frem med han som forstander. Det sies at han ble 120 år gammel.

En av de mest kjente og kjære historiene som fortelles om ham er historien om en svarttrost som bygget rede i hans utstrakte hender mens han ba. Kevin skal ha holdt hendene utstrakt til eggene ble klekket.

Om historien er sann eller ikke tegner den et vakkert bilde av den spiritualiteten den representerer. Her var ingen hast og intet stress, kun rolighetens rytme. Hans omsorg for alt det skapte og alle skapninger rundt ham er et av kjennetegnene på den keltiske kristenarven.

Med våre venner i Northumbria Community ber vi:

"Måtte jeg også være så hengitt i min tilbedelse av Deg, Du min Skaper, at jeg han respektere og verne om alt hva Du har skapt. I det jeg nærmer meg Ditt hjerte, måtte Din kjærlighet flyte gjennom meg til alle rundt meg. Amen."

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar