Totalt antall sidevisninger

tirsdag 1. mars 2016

Hellige Dewi av Wales

I dag feirer vi minnet om Hl.David av Wales eller hellige Dewi som han heter på walisisk.

Det er sagt at hans fødsel ble kunngjort av en engel 30 år tidligere, både til hans far, som tilhørte det kongelige hoff og til Hl.Patrick, Irlands apostel. Hans mor, Non, var viden kjent for sin skjønnhet.

David ble munk, inspirert av ørkenfedrene og ørkenmødrene, og grunnla hele 10 klostre, flesteparten av dem i Wales. Hovedklosteret lå i Menevia, våre dagers St.David's i Pembrokeshire. Han grunnla også klosteret i Glastonbury.

Det var et strengt liv i etterfølgelse og tro David kalte sine disipler til. Derfor kom heller ingen inn i klosteret som ville leve dette livet før de hadde tilbragt 10 dager utenfor klosterporten. Klarte han å holde ut i de 10 dagene ble man ønsket varmt inn i klosterfellesskapet. Tiden i klosteret ble tilbrakt i bønn, stillhet og hardt kroppsarbeid.

Hl.David døde 1.mars 588.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar