Totalt antall sidevisninger

onsdag 23. januar 2019

Den fruktbærende presten

'For presten gjelder det å etterstrebe, og så langt omstendighetene tillater, leve et liv i ubemerkelighet og stillhet. Han må aldri søke etter belønning, penger eller egen bekvemmelighet.

Det er ikke først og fremst gjennom sine ord han gir evangeliet videre til andre men ved å være Kristi nærvær blant mennesker. 

Når han lar dette nærværet være virksomt i sitt liv kommer det til å bære frukt - ikke i form av veltalenhet men i et selvutgivende liv.'

Lev Gillett (bildet), kjent som 'En munk fra Øsrkirken'. Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar