Totalt antall sidevisninger

onsdag 25. april 2012

Evangelisten Markus - oppvokst i en sterk bønnens atmosfære i Marias hus

I dag feirer vi minnet om evangelisten Markus! Han vokste opp i Jerusalem, og under en sterk bønneatmosfære.  For det var blant annet i hans mors hus, det hus som i Apostlenes gjerninger omtales som Marias hus, at de første kristne kom sammen for å be. Vi leser om dette i Apg 12. Hans fullstendige navn var Johannes Markus, og han var søskenbarnet til Barnabas (Kol 4,10).

Enkelte bibeltolkere mener at Markus omtaler seg selv i sitt evangelium. Det de sikter til er en episode som finner sted i forbindelse med at Jesus arresteres i Getsemane. 'En ung mann var i følge med Jesus; han hadde bare et linklede om seg. De grep ham, men han slapp linkledet og flyktet naken bort'. (Mark 14,51-52)

Om det stemmer var han en av de ungdommene som var i disippelkretsen rundt Jesus.

Det er sannsynligvis omlag år 44 at Markus følger med Paulus og Barnabas, fra Jerusalem til Antiokia. Det skjedde etter at de to apostlene hadde overbrakt en gave fra de kristne i Syria til de fattige i Jerusalem. Når så Paulus og Barnabas legger ut på sin første misjonsreise blir Markus med, og blir dermed en del av det apostoliske teamet. De reiser til Kypros og Pamfylia.

I Pamfylia blir det uoverensstemmelser mellom de som utgjør det apostoliske teamet. Markus vil ikke fortsette reisen, og reiser tilbake til Jerusalem. Senere skulle Paulus bli forsonet med Markus, og Markus er en av de få som er sammen med Paulus ved apostelens fangenskap i Rom.

Men Markus var ikke bare en disippel av Paulus. Det var han også av Peter, ja, Peter kaller ham 'min sønn' (1.Pet 5,13). Det er flere ting som taler for at det var de kristne i Rom som oppfordret Markus til å skrive ned Peters erindinger om hva Jesus hadde gjort og sagt. Dermed skapte Markus en helt ny litterær genre: evangelier. Peters muntlige undervisning, inspirert som den var av Den Hellige Ånd, ble til Evangeliet etter Markus!

I den kirkehistorien som Eusebios skriver på 300-tallet så forteller Eusebios med gode kilder at Markus mot slutten av sitt liv reiste til Egypt, og her grunnla de aller første forsamlingen i Egypt, i Aleksandria.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar