Totalt antall sidevisninger

onsdag 28. september 2011

Englefesten

Torsdag 29. september er i følge Primstaven Mikkelsmesse, til minne om erkeengelen Mikael. Men denne dagen feires også erkeengelen Gabriel og Rafael.

Erkeengelen Mikael er den første av erkeenglene som fikk sin egen festdag i Kirken. Så har han da også en helt spesiell plass i den hellige historien.

Vi leser om denne store englefyrsten i Daniels bok, ja det er slik profeten Daniel omtaler ham: "Da kom Mikael, en av de fremste fyrstene ..." (Dan 10,3) "På den tid skal Mikael stå fram, den store fyrsten som verner om ditt folks barn". (Dan 12,1) Og i Åpenbaringen møter vi ham som den som leder "Guds folks strid": "Det ble en strid i himmelen: Mikael og hans engler tok til å stride mot draken..." (Åp 12,7flg) Også Judas, Herrens bror, skriver om erkeengelen Mikael: "Men ikke engang overengelen Mikael våget å felle en spottende dom da han trettet med djevelen om Moses' legeme, men sa: Må Herren straffe deg!" (Jud v.9)

Hermas Hyrden, som regnes til De apostoliske fedrene, taler om erkeengelen Mikael, som beskytteren av Guds folk.

Erkeengelen Gabriel stifter vi bekjentskap med i forbindelse med at han åpenbarer seg for Gudfødersken, Jomfru Maria, med bud om at hun skal føde en sønn som er verdens Frelser, og til Sakarja, far til døperen Johannes, da han tjenestgjør i Tempelet: "Engelen svarte og sa til ham: Jeg er Gabriel, som står for Guds åsyn. Jeg er sendt for å tale til deg ..." (Luk 1,19)

Men erkeengelen Gabriel møter vi også i Det gamle testamente. I Dan 8,16 leser vi at han forklarer et syn for profeten Daniel. Du kan også lese om denne mektige engelen i Dan 9,20flg.

Erkeengelen Rafael finner vi kun i det apokryfe skriftet Tobits bok, der denne erkeengelen helbreder Tobit fra dennes blindhet og følger ham på hans reise.

Det er fra 500-tallet at man begynte å feire erkeengelen Mikaels dag, men allerede på 300-400 tallet fantes det flere kirker som var innviet til ham. Det er i forbindelse med innvielsen av en slik kirke 29. september at dette kom til å bli hans minnedag.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar