Totalt antall sidevisninger

søndag 22. januar 2012

Ørkenens lampe

Makariosklosteret i Egypt har vært og er et sentrum for den monastiske vekkelsen i den koptiske kirken. Det ble grunnlagt av en av de mest kjente ørkenfedrene, Makarios av Egypt, eller Makarios den store, som han også kalles. Fredag var det hans minnedag, men på grunn av reise og annet arbeid, har det ikke vært mulig å skrive noe om ham her på bloggen før nå.

Makarios av Egypt levde i årene 300-390. Hans homilier hører med til en av de aller største skattene vi har fra denne tiden. Lest og elsket av så mange. Alle - fra Gregorios av Nyssa og Symeon den nye teologen til Arndt og Wesley, fra middelalderens fransiskanere til de russiske staretsene, fra senantikkens syriske munker til vår tids åndelige søkere og pilegrimer - har de drukket av denne rene kilden.

'Jeg leste Makarios og sang', skrev John Wesley.

Om Johann Arndt sies det at han lærte seg store deler av homiliene utenat. Det er ikke til å undre seg over. Over Makarioshomiliene hviler et guddommelig lys og en uutsigelig glede. De er blitt sammenlignet med 'en beders undervisning av bedere'. Hos Makarios finner du ikke de lettvinte, og raske svarene, på problemer og utfordringer en møter i ens trosliv. Her får man ett og annet å bryne seg på, og her loddes djupene.

Så hadde han også en god læremester i Antonios den store. Av ham lærte han seg det monastiske livets abc. Noen bedre læremester kunne han ikke få.

Når han dør, 91 år gammel, har noen gitt ham navnet: Ørkenens lampe. Gjennom levd liv, i samfunnet med Den Hellige Ånd, ble Makarios så preget av Jesus, at hans liv skinte. Og gjør det fremdeles.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar