Totalt antall sidevisninger

onsdag 8. mai 2013

Visjoner av Guds kjærlighet

Julian av Norwich var et barn av sin tid på godt og på vondt, og dermed preget av denne tiden - slik vi alle er. Julian, som som ble født i 1343 og som døde i 1417, er likevel tidsaktuell, og ble meg da også til hjelp for noen år siden i en fase av mitt liv hvor jeg kjempet med mitt kall.

Det er lite vi vet om denne kvinnelige eneboeren. Hun er kjent for noen åpenbaringer som Gud gav henne, og som er gjengitt i bokform. På norsk ble disse åpenbaringene utgitt av Luther forlag, i en ny norsk oversettelse av Arthur O. Sandved i år 2000: "Visjoner av Guds kjærlighet'.

Av teksten i hennes 'Visjoner' vet vi at hun var 30 og et halvt år gammel da hun fikk sine åpenbaringer i 1373. Det vil at hun må ha vært født omkring nyttår 1343. Videre i samme bok får vi vite at hun fortsatt var i live i 1413 og at hun på det tidspunktet levde som eneboer i Norwich. Da må hun ha vært 70 år gammel.

Hun bodde i en celle som lå ved siden av det som i dag er St.Julian kirken i Conisford, Norwich. Denne cellen ble på et eller annet tidspunkt revet, og ble senere gjenreist. Dessverre ble den ødelagt av tyskernes bombing under 2.verdenskrig. Den er senere blitt gjenoppbygget nok en gang.

Cellen hadde tre vinduer: Et av dem vendte mot alteret, og gjennom dette mottok hun nattverden, et annet vendte ut mot et rom, hvor hun fikk sin mat, og et tredje, som slapp inn lys og gjennom hvilket hun tok imot gjester som ønsket å få del i hennes åndelige veiledning. Hun var et menneske mange betrodde seg til.

Åpenbaringene hun fikk preges først og fremst av en intensiv Kristusmystikk. Lidelsen og kjærligheten har en fremtredende plass i disse åpenbaringene. En karakteristisk setning herfra står skrevet på bildet som følger denne teksten: 'Alt skal gå vel, og alt skal gå vel, og alt som skjer skal gå vel'.

For Julian gjaldt dette: Et menneskes liv får sin mening først når hun eller han blir bevisst at hennes eller hans liv hviler i Guds kjærlighetsfulle hender.

Hun hadde også en sterk visjon av hva vi som tilhører Kristus betyr for Ham:

'Vi er Hans salighet, vi er Hans lønn, vi er Hans ære, Vi er Hans krone'. (Julian av Norwich: Visjoner av Guds kjærlighet/Luther 2000/side 13)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar