Totalt antall sidevisninger

onsdag 14. oktober 2015

Dragningskraftens mysterium

I dag leste jeg noe av Peter Halldorf (bildet) som gjorde meg så godt, så jeg valgte å oversette det til norsk. Det er hentet fra fastebloggen til Halldorf:

Kirkens, og dermed den kristnes fremste kjennetegn er at hun hver dag er underkastet døden og oppstandelsen. 'Men døde vi med Kristus, da tror vi også at vi skal leve med ham'. (Rom 6,8) 

Her er hemmeligheten til hva fader Matta al-Miskin kalte 'dragningskraftens mysterium'. Med Jesu ord: 'Når jeg blir opphøyet fra jorden, skal jeg dra alle til meg'. (Joh 12,32) Kirkens kall, og dermed den kristnes, er å forene alt i Kristus. Å leve slik at alle dras til Kristus og inn i Kristus. Først da er hun tro sitt sanne vesen, hun er Kristi kropp her på jorden.

Derfor finnes det ingen annen vei å gå om kirken skal bli ett, sier fader Matta, enn svakhetens og dødens. 'Enheten kommer til å fullbyrdes og oppfylles gjennom at hver kirkes 'jeg' dør slik at Kristi 'jeg' kan leve i dem'.

For å kunne gå denne veien som vi stadig viker av fra, korsets som leder til oppstandelse, må vi feste blikket på de hellige, de utvalgte og skjulte som finnes i hver kirke, selv om de gjør alt for å unngå å bli oppdaget. Fader Matta skriver:

'Først da vi setter vårt håp til de fattige, de ydmyke, de minste, de renhjertede og de som elsker den fred som bare Kristus kan gi, blir det mulig å nå den sanne kristne enhet som gir verden liv.

Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen/2015

Foto: NMU

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar