Totalt antall sidevisninger

lørdag 19. desember 2015

Kristusmystikeren og bederen Hjalmar Ekström

I dag er det en av de Edin Løvås kalte 'Kristus-mystikere', vi feirer: Hjalmar Ekström (1885-1962). Diakon, skomaker og altså mystiker, innen den luthersk-pietistiske tradisjonen. Mesteparten av livet levde og virket han i Helsingborg. Han var gift med Märta Bäfman, som var diakonisse. Sammen fikk de to døtre.

En av de store inspirasjonskildene til Hjalmar Ekström var Jacob Böhme, som selv var skomaker, født i 1575. Om Böhme, sa Ekström ved en anledning:

'Böhme var den reneste mystikken'. 

En annen sterk påvirkningskilde var vandererpresten David Petander, som igjen var påvirket av Leo Tolstoj og Jesu Bergpreken. Skomakerverkstedet til Ekström var fylt av en sterk bønnens atmosfære. Mange opplevde Guds hellige nærvær når de kom hit med skoene sine!

Jeg har skrevet om Ekström ved flere anledninger, og sakser her fra en av disse artiklene:

Hjalmar Ekström hadde flere sterke Gudsopplevelser som ung. Han var dessuten svært belest, ikke minst var han interessert i teologi. For Ekström handlet Kristi etterfølgelse om å fornekte egenviljen og la det gamle livet dø med Kristus, og i stillhet leve evangeliet ut i hverdagene.

Flodbergkretsen - som besto av en lyktetenner, en skomaker, en toller, hørte med til de vi gjerne kaller 'de stille i landet'. I bokhyllene til denne kretsen fantes bøker av Madame Guyon, Mester Eckhardt, Thomas a Kempis, Sadhu Sunder Singh, og Terese av Jesusbarnet, bare for å nevne noe.

Hjalmar Ekström skrev en del sjelesørgriske brev, som er samlet i små bøker med tittelen: 'Den fördolda verkstaden' og 'Den stilla kammaren', som har betydd svært mye for meg. Han holdt også noen bibeltimer om Salomos Høysang, som ble publisert som egen bok i 1937.

Ved siden av de teologiske bøkene, leste også Ekström med glede Fjodor Dostojevskij og Leo Tolstoj, men fremfor alt leste han Bibelen. Alltid om morgenen og alltid i sammenheng. En gang i halvåret leste han igjennom den. På tittelbladet til sin Bibel hadde han skrevet: 'Jesus Kristus alene! Ham helt og holdent. Innfor Hans ansikt dag og natt'.

Hjalmar Ekström døde i Helsingborg 27.desember 1962.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar