Totalt antall sidevisninger

mandag 7. mai 2012

Nil av Sora - fornyeren av det monastiske livet i Russlands djupe skoger

Han kommer ut av de djupe russiske skogene, Nil av Sora, og bringer velsignelsen med seg! Det er virkelig en av Russlands hellige vi i dag feirer. Han står i den samme åndelige tradisjonen som Sergeij Radonesh. Et opphold på Athos gjorde at han også kom i forbindelse med den fornyelsesstrøm som hesykhasmen og dermed Jesusbønnen representerer.

Nil av Sora, som ble født i 1443, ble født inn i en adelig familie med navn som var hentet fra ørkenfedrenes verden, men han valgte selv det monastiske livet. Han skulle bli en av de store fornyerne av de russiske klosterne.

Den første klosteropplæringen fikk han i Kyrils kloster i Bolozersk. Kyril var en av disiplene til Sergeij av Radonesh, og klostret han var prior for var preget av den hesykhastiske tradisjonen. Men Nil var ikke fornøyd med den åndelige tilstanden i dette klostret. Han begir seg ut på en pilegrimsreise som skal ta ham, først til Konstantinopel, senere til Athos, hvor han blir i flere år. Nil vil studere kildene til det monastiske livet i øst. Han gir seg i kast med Antonios den store, Efraim Syreren, Isak Syreren, Johannes Klimakos. Og han gripes av Jesusbønnens dybde og samtidig enkelhet.

Og han fascineres av det såkalt skete-eremitiske skita-livet, og på Athos får han Guds kall til å bringe denne monastiske livsformen til Russland. Frem til nå var det eneboerformen som preget det monastiske livet her.

Da han kom tilbake til Bolozersk bygde han seg en tømmerkoie i skogen et stykke fra klostret. Senere flyttet han inn i ubebodd villmark, til et myrområde i skogen ved elva Sora øst for Volga Her reiste han først et kors, før han bygde et lite kapell og ei lita hytte. Alene skulle han likevel ikke være lenge. Åndelige brødre, som søkte det samme som ham, slo seg ned og bygde koier i nærheten av hverandre. Etter hvert ble også to kirker bygget.

Og med dette vokste skete-livet frem,som kanskje best kan beskrives som små kommuniteter. Kommuniteten ved Sora ble grunnlagt i 1473. Her levde de i bønn.

Nil av Sora oversatte en del av kirkefedrene til russisk.

Han døde 7. mai 1508, 78 år gammel.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar