Totalt antall sidevisninger

fredag 1. februar 2013

Brigid av Kildare

Irland ble kristent gjennom kloster og asketer. Den mest kjente misjonæren er Hl.Patrick, og nest etter ham kommer Brigid av Kildare, hvis minnedag det er i dag. Brigid grunnla det første kvinnekloster i Irland, og et av de aller første av sitt slag i Europa.

Det som særpreget Brigid var hennes generøsitet mot de fattige. Slik var det helt fra hennes barnsben av. En gang skal hun ha gitt bort hele smørforådet til moren! Ved et annet tilfelle, mens hun var på reise sammen med faren, som var høvding, for å besøke Irlands konge. Mens faren gikk inn til kongen, fikk Brigid i oppgave å passe hesten og vognen. Da kom det en fattig tigger og ba om almisse. Brigid ble fylt av medlidenhet og samtidig fortvilelse for hun visste ikke hva hun hadde å gi til den fattige stakkaren. Det eneste hun fant var farens svært kostbare sverd. Det var veldig forseggjort og rikt utsmykket. Det gav hun tiggeren!

Da faren kom tilbake ble han ikke uventet rasende. Da svarte hans datter:

'Om jeg hadde all din rikdom så skulle jeg gi den til de fattige, for å gi til de fattige er som å gi til universets Herre'.
Når Brigid ble voksen ville hun bli nonne. Hun fant frem til en biskop som ville gi henne sin velsignelse, og etter hvert vokste det frem en kommunitet med kvinner rundt Brigid. Hun utformet så en regel for denne klosterkommuniteten. Dette ble det første kvinneklosteret i Irland.

Og flere klostre skulle grunnlegges. Hjembygda ville også ha del i Brigid, og ba henne vende hjem. Der fikk hun så bygge en kirke ved skyggen av en veldig eik. Derav kommer hennes navn, som betyr 'kirken ved eika' - Cill Dara.

Her skulle hun også dø - 86 år gammel, i 525. 400 år senere står fortsatt eika der. Nå er den vissnet og uten greiner.

På bildet ser vi Brigid's brønn.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar