Totalt antall sidevisninger

torsdag 2. juni 2011

På Kristi tronbestigningsdag

Tropar i 4.tone
Du fòr opp i herlighet, Kristus, vår Gud, og disiplene gledet. Du med løftet om Den Hellige Ånd, og med velsignelse styrker Du dem i troen på at Du er Guds Sønn og verdens Frelser.

Både dere lave og høye, rike og fattige, alle til sammen.

Min munn skal tale visdom, og mitt hjertes tanke er forstand.

Jeg vil bøye mitt øre til tankespråk, jeg vil fremføre min gåtefulle tale til citar.

Gud fòr opp under jubelrop, Herren under basuners lyd.

Ære være Faderen, og Sønnen og Helligånden nå og alltid og i all evigheters evighet.

Kondak i 6.tone
Da Du hadde oppfylt alt som var beredt for oss, og hadde forènet det jordiske med det himmelske, fòr Du opp i herlighet, Kristus, vår Gud, uten å forlate oss, for Du forblir uavlatelig med oss, og dem Du elsker Deg, lover Du: Jeg er med dere og ingen skal skade dere.

Prokimen i 7.tone
Vis Deg høy over himmelen, Gud, Din ære over all jorden.

V:Mitt hjerte er rolig, Gud, mitt hjerte er rolig; jeg vil synge og lovprise.

Hallelujaer i 2.tone
Gud fòr opp under jubelrop, Herren under basuners lyd.

V: Klapp i hender, alle folk, juble for Gud med fryderop.

Megalyner:
Klapp i hender, alle folk, syng for Gud med fryderop. - Vi høylover Deg, Kristus Livgiver, og vi ærer Din legemlige og guddommelige oppstigning til himmelen.

Avslutningsvelsignelse
Må Kristus, vår sanne Gud, som i herlighet fòr fra oss opp til himmelen, og nå sitter ved Gud Faders høyre hånd, høre bønnene ...

(Fra Den Ortodokse Kirkes Gudommelige Liturgier. Solum forlag, side 140-141

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar