Totalt antall sidevisninger

lørdag 2. juli 2011

La det skje meg etter Ditt ord

På denne dagen minnes vi jomfru Marias besøk hos Elisabeth. Du finner beretningen i Luk 1,39-56.

Det er en ting i denne beretningen jeg vil stanse ved. Du finner det i vers 38:

"Da sa Maria: Se, jeg er Herrens tjenestekvinne! La det skje meg etter Ditt ord."

Jeg ber om å få ha denne innstillingen som Maria her gir uttrykk for: Å se seg selv som en tjener som legger ned sitt liv, og som har bare ett ønske: At det som skjer med og i ens liv er i tråd med Guds vilje, slik at Gud på den måten blir forherliget. I all min ufullkommenhet og tilkortkommenhet er dette min bønn. Herre, forbarm Deg over meg!

Det er så mye vi ikke forstår, men i alt dette ber jeg om hjelp til å be: Skje Din vilje!

Verset jeg har sitert var et av favorittversene til en mann jeg gikk i åndelig veiledning hos i flere år. Han var en pinsepredikant i 90-årene, og var opptatt av den radikale overgivelsen til Jesu mor! Han snakket mye om henne, noe en må si er uvanlig hos pinsevenner! Han hjalp meg til å se Maria med nye øyne: den unge jødiske jenta som fikk det utrolige kallet å bli mor til Frelseren, Gud kommet i kjød.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar