Totalt antall sidevisninger

tirsdag 19. juli 2011

Makrina den yngre kom fra en gudfryktig familie med fire andre søsken som ble helgener

Familien til den hellige Makrina den yngre var litt av en familie! Hennes foreldre var Basilios den eldre og Emmelia. Basilios den eldre var sønn av Makrina den eldre. Lite er kjent om henne, men hun levde i årene før 270 til ca 340. Det vi vet er at hun bodde i Neocæserea i Pontus, og under forfølgelsen av de kristne under den romerske keiseren Galerius, har hun sannsynligvis flyktet sammen med sin mann til områdene rundt Svartehavet. Ved siden av å være mor til Basilios den eldre, var hun bestemor til Basilios den store, den hellige Gregor av Nyssa, den hellige Peter av Sebaste og altså Makrina den yngre!

Far til den hellige Makrina giftet seg inn i en velstående familie. Sammen med sin kone Emmelia slo han seg ned i Cæsarea. Der, med hjelp av sin kone og mor, oppdro de noen barn som skulle få kolossal innflytelse innen kristenheten. Av deres ni barn er fem av dem betraktet som helgener! Ved siden av Basilios den store, den hellige Gregor av Nyssa, den hellige Peter av Sebaste og Makrina den yngre, hvis minnedag det er i dag, gjelder det også den hellige Naucratius.

Gudsfrykten må ha vært stor i dette hjem!

Hennes far arrangerte et giftemål for Makarina, men den utvalgte døde rett før bryllupet. Dette førte til at Makrina innviet seg for Herren, og ville leve som nonne. Gjennom levd liv fikk hun være til hjelp for mange andre kvinner som ønsket å leve radikalt for Jesus. Hennes bror - Gregor av Nyssa - skrev en bok om hennes sterke innflytelse både på ham selv, hans brødre, og de mange som fikk stifte bekjentskap med henne.

I Østkirken blir Makrina hyllet som en av de mest fremtredende nonnene i Kirkens historie. I 379 eller 380 døde hun i familiens bolig, som hun ved hjelp av broren Peter hadde gjort om til et kloster.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar