Totalt antall sidevisninger

mandag 25. juli 2011

Minnedag for apostelen og martyren Jakob

I dag feirer vi minnet om Herrens apostel, Jakob. Han kom fra Betsaida i Galilea, som ligger ved munningen av Jordan i Genesaretsjøen. Jakob var sønn av Sebedeus og Salome, og bror til apostelen og evangelisten Johannes. Sammen hadde de en fiskebåt på Genesaretsjøen. Alt vi vet om ham har vi fra evangelieberetningene. Han og broren blir kalt av Jesus til å være Hans etterfølgere.

Evangelisten Matteus gjengir kallet til Jakob og Johannes slik:

"Da han gikk videre, fikk han se to andre brødre: Jakob, sønn av Sebedeus, og hans bror Johannes. De satt sammen med sin far Sebedeus og bøtte garna. Han kalte dem, og straks forlot de båten og faren og fulgte ham." (Matt 4,21-22)

Jesus gir disse to brødene tilnavnet Boanerges - tordensønnene, kanskje for å beskrive deres temperament? Det skjer etter en spesiell hendelse: De to ville kalle ild ned fra himmelen over troløse samaritanere.

Jakob var en av Jesu nærmeste disipler. Han hørte med til den innerste kretsen, sammen med Peter og Johannes. Han var vitne til helbredelsen av Peters svigermor (Matt 1,19-31), oppvekkelsen av datteren til Jairus (Mark 5,37-43), og sammen med Peter og Johannes var han oppe på Taborfjellet og fikk oppleve Kristi forklarelse (Matt 17,1-9). Han ble spesielt utkalt til å være et av de nærmeste vitnene til Jesu dødskamp i Getsemane (Matt 26,36-46).

Jakob var den første av apostlene som led martyrdøden. På kong Herodes Agrippa I ble han halshugget. Evangelisen Lukas forteller om dette i Apostlenes gjerninger:

"På den tiden la kong Herodes hånd på noen i menigheten og fòr hardt fram mot dem. Jakob, bror til Johannes, ble henrettet med sverd. Da Herodes merket at jødene likte dette, gikk han videre og fikk grepet Peter også." (Apg 12,1-2) Dette skjedde omkring påsken i år 44.

Tradisjonen forteller at keiserinne Helena bygde Jakobskirken på det stedet i Jerusalem hvor Jacob ble henrettet. Den ble ødelagt ved persernes angrep i 614. Korsfarerne bygget den opp igjen på 1100-tallet. I dag er den armenernes patriarkatkirke og en av de vakreste sakralbygningene i Jerusalem. Martyrens relikvier skal omkring år 70 ha blitt brakt til Sinai, hvor det ble bygd et kloster for dem, St. Jakobsklosteret - i dag St. Katarinaklosteret.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar