Totalt antall sidevisninger

fredag 22. juli 2011

En av de myrrabærende kvinnene

I mange år har ordene fra Joh 20,13 fulgt meg:

"De har tatt min Herre bort, og jeg vet ikke hvor de har lagt ham."

Det er ikke vanskelig å gjenkjenne sårheten og fortvilelse bak de ordene. Maria Magdalena hadde mistet det kjæreste hun hadde i livet. Den personen som betydde mest for henne var borte. Alle som har opplevd tap i livet kan identifisere seg med henne som de første kristne kalte: "apostelen til apostlene".

I dag er det hennes minnedag.

Maria Magdalena er den første som ser Jesus igjen etter Hans oppstandelse. Både Markus og Johannes viser til dette i sine evangelier, jfr Mark 16,9-11 og Joh 20,11-18.

Det finnes flere med navnet Maria i Jesu følge. For å holde dem fra hverandre har evangelieforfatterne gitt denne Maria tilnavnet Magdalena. Tradisjonen vil ha det til at det er fordi hun sannsynligvis var fra Magdala, en by som lå på vestsiden av Galileasjøen. Lukas skriver også at hun hadde "tilnavnet Magdalena" (Luk 8,2).

Det er også i dette verset Lukas forteller oss at Maria Magdalena var blitt helbredet av Jesus: "De tolv var med ham, og noen kvinner som var blitt helbredet for onde ånder og sykdommer. Det var Maria med tilnavnet Magdalena, som sju onde ånder hadde fart ut av ..." (Luk 8,1-2)

De fire evangeliene har likevel ikke mye å si om Maria Magdalena. Men hun er likevel med i bagrunnen, som en del av disippelflokken rundt Jesus. Som vi kan se av den andre delen av vers tre her i Luk 8:"Med det de (altså kvinnene som er nevnt med navn i dette verset) eide, hjalp de Jesus og de tolv." Hun nevnes spesielt i forbindelse med korsfestelsen, Jesu gravleggelse og oppstandelse:

"Det var også noen kvinner der som sto på avstand og så på. Blant dem var Maria Magdalena, Salome og Maria, mor til Jakob den yngre og Joses. De hadde fulgt Jesus og tjent ham når han var i Galilea." (Mark 15,40)

Senere i det samme kapitlet leser vi at Maria Magdalena var vitne til gravleggelsen:

"Da han hadde fått det bekreftet (at Jesus var død) fra offiseren, lot han Josef få liket. Han kjøpte da et linklede, tok Jesus ned, svøpte ham i det og la ham i en grav som var hogd ut i bergveggen, og rullet en stein foran inngangen til graven. Maria Magdalena og Maria, mor til Joses, så hvor han ble lagt." (v.45-47)

Når så sabbaten er over, leser vi: "kjøpte Maria Magdalena og Maria, Jakobs mor og Salome velluktende oljer for å gå og salve ham med." (Mark 16,1)

Dette skjer tidlig om morgenen i følge Markus: "Tidlig om morgenen den første dag i uken kom de til graven da solen gikk opp." (Mark 16,1)

Søndags morgen ble oppstandelsens dag. Og i løpet av disse morgentimene endres livet til den sørgende Maria Magdalena. Jesus var oppstått fra de døde, og hun er det første vitnet til dette under av alle under.

I den ortodokse kirketradisjonen blir Maria Magdalena kalt "myrrabærer". På ikoner blir hun ofte fremstilt med utstyr for å salve. Det var jo dette hun skulle gjøre. Hun skulle salve Jesu døde kropp. Derav navnet "myrrabærer".

Selv om hun ikke nevnes med navn, var hun ganske sikkert tilstede på Øvresalen i Jeruslem i pinsen. Lukas skriver i Apostlenes gjerninger: "Alle disse holdt trofast sammen i bønn, sammen med noen kvinner og Maria, Jesu mor, og søsknene hans." (Apg 1,14) I ordene "noen kvinner" finnes nok også Maria Magdalena.

I følge den østlige kirketradisjonen ble Maria Magdalena med Jesu mor til Efesos, hvor hun også døde.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar