Totalt antall sidevisninger

mandag 22. juli 2013

En apostel for apostlene

Det er en av de som i kirkelig tradisjon hører med blant de såkalte 'myrrabærende kvinnene' vi feirer i dag.

Maria Magdalena har fått navnet sitt fra Magdala, en by på vestsiden av Genesaretsjøen, litt nord for Tiberias. Livet hadde sannelig vært utfordrende. Både Matteus, Markus, Lukas og Johannes forteller at Jesus drev syv onde ånder ut av henne. Etter denne dramatiske hendelsen hørte hun med i kretsen rundt Jesus, hvor hun tjente Ham hengivent. Når Jesus korsfestes er hun blant de som står aller nærmest korset. Matteus forteller:
'Det var også mange kvinner der, som sto på avstand og så på. De hadde fulgt Jesus fra Galilea og tjent ham. Blant dem var Maria Magdalena ...' (Matt 27,55)
Maria Magdalena var også oppstandelsesvitne. Matteus forteller:
'Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena og den andre Maria for å se til graven ...'(Matt 28,1)
Johannes forteller også om hennes møte med Jesus:
'Men Maria sto like utenfor graven og gråt. Gråtende bøyde hun seg fram og så inn i graven. Da fikk hun se to hvitkledde engler sitte der Jesu kropp hadde ligget, en ved hodet og en ved føttene. 'Hvorfor gråter du, kvinne?' spurte de. Hun svarte: 'De har tatt min herre bort, og jeg vet ikke hvor de har lagt ham'. I det sammen snudde hun seg og så Jesus stå der, men hun skjønte ikke at det var han. 'Hvorfor gråter du, kvinne?' spør Jesus. 'Hvem leter du etter?' Hun trodde det var gartneren og sa til ham: 'Herre, hvis du har tatt ham bort, så si meg hvor du har lagt ham, så skal jeg ta ham med meg'. 'Maria,' sa Jesus. Da snudde hun seg og sa til ham på hebraisk: 'Rabbuni' - det betyr mester. Jesus sa til henne: 'Rør meg ikke, for jeg har ennå ikke steget opp til min Far. Men gå til mine søsken og si til dem at jeg stiger opp til ham som er min Far og Far for dere, min Gud og deres Gud'. Da gikk Maria Magdalena av sted og da til disiplene: 'Jeg har sett Herren!' Og hun fortalte hva han hadde sagt til henne'. (Joh 20,11-18)

Når hun sprang til apostlene med denne nyheten ble Maria 'en apostel for apostlene' sier den kirkelige tradisjonen. Hun er et forbilde for oss både fordi hun viste slik tjenestevillighet overfor Jesus og Hans disipler, og fordi hun straks utførte det Jesus ba henne om. I vestlig tradisjon har blant annet Gregor den store på 500-tallet identifisert Maria Magdalena med kvinnen Lukas forteller om, som til tross for sine mange synder, viste slik kjærlighet etter at hun var blitt tilgitt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar