Totalt antall sidevisninger

torsdag 25. juli 2013

Jakob - bror til Johannes og martyr

De var to brødre. En av dem skulle bli nærmere 100 år gammel. Den andre skulle dø som martyr for troen på Jesus. De var ikke mors beste barn. Jesus gav dem tilnavnet 'tordensønnene'. Sikkert med rette. Deres temperament løp av med dem. En dag ville de to be Gud sende ild fra himmelen for å fortære noen de ikke likte!

I dag feirer vi minnet om den ene: Jakob den eldre, for det fantes to med navnet Jakob i Jesu følge. Denne vi nå snakker om var bror til Johannes.

Evangeliene forteller oss at Jesus vandret langs Galileasjøen en dag. Det er helt ved startfasen av Hans jordiske tjeneste. Jesus treffer på Jakob og hans bror Johannes. De har vært ute å fisket. I det de klargjør fiskeredskapen for neste fangst, kaller Jesus dem til å bli Hans disipler. Det må ha vært et helt spesielt møte mellom de tre. Jesu ord har slik dragningskraft på begge disse to brødrene, at de lar båt og redskap ligge - ja, de forlater til og med sin far:

'Han kalte dem, og straks forlot de båten og faren og fulgte ham ...' (Matt 4,22)

Det var mange som etter hvert fulgte Jesus. Vi kan dele dem inn i tre ulike kretser. Først så har vi den store hopen med mennesker som fulgte Ham. Så de 12, men blant disse 12 fantes det også en indre krets, de som sto Jesus aller nærmest: Det var Peter, Johannes og Jakob den eldre. Han kaltes så for å skille ham fra den andre med samme navn. Disse tre var med Jesus oppe på Tabor, på Forklarelsesberget, de våket med Jesus i Getsemane, og når Jesus skulle vekke opp datteren til synagogeforstanderen Jairus, så var det disse tre Han tok med seg.

Brødrene Jakob og Johannes var så opptatt av seg selv at de gjerne ville ha en sentral plass i Guds rike. De ville gjerne få sitte nærmest Jesus når han bød til bords. Jesus sa til dem: 'Dere vet ikke hva dere ber om. Kan dere drikke det beger jeg drikker?'

Det skulle skje store forandringer i livene til de to brødrene. Begge skulle bli forvandlet til Kristi bilde. Johannes gjennom et langt liv. Jakob skulle gå martyrveien: Han ble den første av apostlene som gav livet sitt for Jesus. Straks før påske i år 42 henrettes han med sverd under Herodes Agrippas brutale regime:

'På den tiden la kong Herodes hånd på noen i menigheten og fòr hardt fram mot dem. Jakob, bror til Johannes, ble henrettet med sverd'. (Apg 12,1-2)

Tradisjonen som forbinder Jakob med Spania er fra 700 tallet og er en legende. I følge denne skal Jakob ha forkynt evangeliet i Galicia, og hvor hans kropp skal være begravd i Santiago de Compostella.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar