Totalt antall sidevisninger

mandag 8. juli 2013

Boisil - abbeden med profetisk gave

Sammen med våre keltiske venner kunne vi i går feire minnet om Hl.Boisil, en av de første generasjoners munker i Skottland, født på den hellige øya Lindisfarne og død i 661.

Det er ikke så mye vi vet om ham, og alt vi vet, kommer fra en kilde: kirkehistorikeren Bede. Han fikk sin informasjon fra Sigfrid, en munk fra Jarrow, som igjen hadde fått sin opplæring av nettopp Boisil, da denne var prior i klosteret i Melrose. Boisils ry kommer fra det forhold at den legendariske Cuthbert var hans elev.

Det var en hellige Eata, som hadde fått sin monastiske opplæring av Hl.Aidan, som var abbed i Melrose mens Boisil var der. Det er interessant å se hvordan de keltiske kristne hentet sin inspirasjon fra ordningen med disipler eller lærlinger. Man ble opplært av en som hadde gjort seg erfaringer på troens vei, og igjen lærte man andre. I den keltisk monastiske tradisjonen opplever vi kontinuiteten i disippelskapet. Her har vi utvilsomt mye å lære.

Det var den synlige helligheten i livet til Boisil som dro den unge Cuthbert til Melrose Abbey, i stedet for til det da mer kjente monastiske samfunnet på Lindisfarne. Cuthbert kom hit i år 651. Nå forholdt det seg slik at Boisil sto i klosterporten når den unge mannen ankom klosteret. Cuthbert gikk rett til klosterkirken for å be. Bede skriver at Boisil intuitivt kjente på seg at denne unge mannen kom til oppnå en høy grad av hellighet senere i livet. Til de som sto rundt ham, sa han: 'Se, Herrens tjener'. Eata, abbeden gav tillatelse til at Cuthbert kunne tre inn i den monastiske kommuniteten i Melrose. I år 659 skulle Boisil overta som abbed for klosteret etter Eata.

Det var fra Boisil at Cuthbert lærte å kjenne Den Hellige Skrift, elev og lærer ble gode venner. Begge reiste rundt i landsbyene som omgav Melrose og forkynte Guds ord. De syke ble brakt til Boisil for at han skulle be for dem, eller lege dem med sine urter. Boisil hadde profetisk gave, noe mange av hans samtidige snakket om og var imponert over. Han forutså blant annet den store pesten i år 664 og at han selv skulle dø av den. Hvilket også skjedde. Men før dette profeterte han at Cuthbert kom til å bli utnevnt til biskop med stor innflytelse over kirken. Hvilket også skjedde.

Maleriet viser Hl.Boisil som tar imot den unge Cuthbert.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar