Totalt antall sidevisninger

mandag 29. juli 2013

Gjestfrihetens dag

Dette er en dag hvor gjestfrihet settes i høysetet i det vi minnes det gode vennskapet mellom Marta, Maria, Lasarus og Jesus.

De tre søsknenes hjem i Betania var et fristed for Jesus, hvor Han kunne få rom til å puste ut, og hvile fra alle forventningene så mange mennesker hadde til Ham. Hjemmet i Betania er jeg sikker på var et sted for latter og god mat. Tenk å høre til Jesu venner og være Hans vertskap! Evangelisten Johannes forteller: 'Seks dager før påske kom Jesus til Betania der Lasarud bodde, han som Jesus hadde vekket opp fra de døde. Der ble det holdt et festmåltid for ham ...' (Joh 12,1-2)

Det er mange kirker - og ikke minst klostre - som feirer dagen til minne om Marta, Maria og Lasarus. Et av særpregene ved klostrene er jo nettopp gjestfriheten.

Det var et spesielt forhold mellom Jesus og Lasarus. Søsterene satte ord på dette etter at Lasarus var blitt dårlig. De sendte bud på Jesus med følgende beskjed: 'Herre, han som du er så glad i, er syk'. (Joh 11,3)

Jesus trengte et slikt vennskap. Det forteller meg hvor viktig det er at en selv ikke lever for seg selv, men ser betydning av hva andre kan tilføre ens eget liv, og hva en kan dele med andre.

Er vårt hjem et gjestfritt hjem?

I Rom 12,13 heter det: '... legg vinn på gjestfrihet'.

Og i Hebr 13,2: 'Glem ikke å være gjestfrie, for på den måten har noen hatt engler som gjester, uten å vite det'.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar