Totalt antall sidevisninger

onsdag 10. september 2014

Lær din munn å si det du har i ditt hjerte

I dag er det en av de store åndelige veilederne i Den koptisk ortodokse kirken vi feirer: Abba Poimen, den store eller Hyrden, som navnet 'Poimen' betyr. Han hører med i den store flokken av martyrer fra den tidlige kirkens første århundrer.

Han ble født i Egypt rundt år 340 e.Kr, og helt siden ungdommen levde han et asketisk liv. Når han ble 15 år gammel dro han til Libya for å leve i et kloster der. Dette synes hans mor har hardt. Hun hadde reist hele veien til Sketis i den egyptiske ørkenen for å møte sin sønn, men han unngikk henne. Men når hun forstod at han hadde gjort dette fordi han hadde valgt et asketisk liv, ble hun likevel glad. Selv om hun ikke fikk møte ham. Sønnen kjente sikkert til Jesu ord: 'Og hver den som har forlatt hus eller brødre eller søstre eller far eller mor eller åkrer for mitt navns skyld, skal få hundrefoll igjen'. (Matt 19,29)

Hadde han møtt sin mor, ville hun kanskje ha klart å overtale ham til ikke å reise til Libya?

Gjennom forsakelse og tro skulle den unge gutten lære seg styrken og visdommen som finnes i askesen. Mye av denne ervervede visdommen finnes i en bok kjent som Gerontikon.

La meg nevne to historier som han fortalte til noen av de som kom på besøk til ham:

Når en bror spurte ham om den tro som renser et menneske fra dets lidenskaper, svarte han: 'Troen må bli ledet av ydmykhet og må gjøre nådens gjerninger'.

En annen bror kom til ham som slet med onde tanker og ønsket å kvitte seg med dem. Han spurte abba Poimen om dette som ledet ham utenfor huset og ba ham om å gripe tak i vinden! Dette fordi tankene er som vinden, og når denne broderen svarte at det kunne han jo ikke klare, svarte Poimen: 'Hvis du ikke kan fange vinden, kan du heller ikke stanse tankene fra å komme, men du kan motstå dem, det vil si ikke å gjøre det de forteller deg'.

Abba Poimens personlighet er blitt beskrevet av andre, blant annet hans åndelige far. En dag kom kom eldre munker på besøk og ville ha hans råd. Noen av de yngre munkene sovnet mens de ba. De eldre munkene ville vekke de yngre fra søvnen. Til dette svarte Abba Poimen: 'Hvis jeg hadde sett en bror sovne, så ville jeg lagt hodet hans i fanget mitt og la ham få hvile'.

En annen munk oppsøkte Poimen for å se om han burde ta en posisjon av autoritet over andre munker som han bodde sammen med. Poimen gav ham følgende råd: "Nei, vær deres eksempel, ikke deres lovgiver'.

Det er bare gjennom ydmykhet, og gjennom å avstå fra å dømme og sammenligne seg med andre, sier Poimen, som vi kan lære å kjenne oss selv og andre. Det er Poimen som sier:

'Lær din munn å si det du har i ditt hjerte'.

Abba Poimen hadde en særskilt gave til å skille ånder. Den gaven mente han hørte sammen med en djup fortrolighet med sin egen og andres skrøpelighet.

Abba Poimen dør i år 450, og ble drøyt 100 år gammel.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar