Totalt antall sidevisninger

søndag 28. september 2014

Sergeij av Radonesh - den ordblinde som ble hele Russlands nasjonalhelgen, del 2

Den berømte russiske maleren, Mikhail Nesterov, malte i 1890, et maleri som viser en svært viktig hendelse i livet til den unge Bartholemeus:

Han skal ha blitt sendt ut i skogen får å finne igjen en rømt hest. I en åpning i skogen skal han ha møtt en gammel munk, fordjupet i bønn.

Unge Bartolomeus kom i prat med munken, som så har gitt ham en liten del av det brødet som brukes i forbindelse med Herrens måltid - prosfor. Munken har velsignet ham og sa at fra nå av skulle han være i stand til å forstå Den Hellige Skrift.

Dagen etter dukket den gamle munken opp for å besøke adelsfamilien. Under andakten ba han den unge gutten om å lese fra Bibelen. Bartholomeus vegret seg. Han sa som sant var at han kunne ikke lese.

Men da han fikk Bibelen i hendene, ble både han og familien svært overrasket. Han leste flytende!

Den gamle munken gjentok så det profetiske budskapet som ble gitt når Bartholomeus ble døpt. Familien på sin side var overbevist om at de hadde hatt en engel på besøk.

Fra denne dagen av fordjupet Bartolemues seg i Den Hellige Skrift. Ikke bare som en lesetekst, men han begynte på grundige studier, og denne meditative lesningen og studiene av Bibelen, skulle få avgjørende betydning for hans liv og tjeneste. Vi har ordene våre i behold når vi sier at livet til Sergeij av Radonesh var 'gjennomvætet av Skriftens ord'.

Den unge Bartholomeus besøkte også jevnlig kirkene i Rostov-området, og deltok ofte som sanger og leser. På denne måten lærte han seg ikke bare liturgien, men han levde slik med den at han levde i den.

(fortsettes)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar