Totalt antall sidevisninger

mandag 8. desember 2014

Hengt og brent på grunn av Guds ord

I dag markerer vi minnedagen for William Tyndale's martyrium. Tyndale ble pågrepet og arrestert i 1535 anklaget for vranglære. Da hadde han i skarpe ordelag fordømt kong Henrik den åttendes skilsmisse, og pådro seg dermed kongens vrede. 6.oktober 1536 ble han først hengt, deretter brent på staken.

Vi har mye å takke William Tyndale for. Ikke minst for at vi i dag kan lese Bibelen på vårt eget morsmål. Tyndale, som ble født i Dursley, England, på slutten av 1400-tallet, var en svært begavet mann. Han fikk sin utdannelse i Oxford, og foruten sitt morsmål talte han flytende fransk, gresk, hebraisk, tysk, italiensk, latin og spansk!

Den store kunnskapen vil han bruke til en ting: Han vil gi Guds ord til folket. La dem lese Bibelen selv. Slike tanker var farlige tanker på denne tiden. Den katolske kirke ville ikke vite noe av at vanlige mennesker skulle kunne lese Bibelen selv. Det ville kunne føre til at de ville stille spørsmål ved mye av denne kirkens tro og praksis. Bibelen måtte derfor holdes vekk fra folket. Det de hørte opplest under gudstjenesten måtte tolkes av presten.

Det er under en samtale med en prest han uttaler de nå så berømte ordene:
'Om Gud lar meg leve mange år til så skal jeg se til at en liten gutt som går bak plogen vet mer om Skriften enn du gjør!'
William Tyndale ville oversette Bibelen til engelsk. Legger inn en søknad, men får avslag. Da forlater han England, og reiser til kontinentet for å arbeide med sin oversettelse. Tyndales oversettelse var den første engelske oversettelse som tok direkte utgangspunkt i grunnspråkene hebraisk og gresk.

Tyndales oversettelse møtes med fordømmelse av Den romersk-katolske kirke, men med tiden kom den til å danne utgangspunktet for den nå så berømte King James Bibelen, og kom til å prege hele det engelske språket.

William Tyndale gav også uttrykk for tanker som var uforenelig med romersk-katolsk lære. Ikke minst gjaldt det synet på nattverden, mer på linje med de tankene reformasjonen førte med seg.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar