Totalt antall sidevisninger

mandag 22. juni 2015

Hl. Alban - Englands første martyr

I dag feirer vi minnet om Englands første martyr: Hl.Alban.

I følge kirkehistorien til Bede var Alban en hedning som levde i den romerske bosetningen Verulamium under den romerske forfølgelsen av de kristne. Vi befinner oss i det tredje århundre.

Alban skjuler en kristen prest som blir forfulgt på grunn av sin tro. Han legger merke til hans gudsfrykt, og hans regelmessige bønneliv og overgitte liv. Det gjør et sterkt inntrykk. Han blir så berørt av Guds nåde, og vil følge prestens eksempel. Presten forteller han om Jesus, og viser ham hvordan han kan bekjenne sine synder, vende om og bli en kristen. Gradvis vender Alban seg vekk fra sine avguder og oppriktig tar han imot Guds gave.

Etter at presten hadde oppholdt seg en god tid hos Alban, ble de romerske myndighetene oppmerksom på at Alban skjulte denne presten i sitt hus. De gav ordre om at soldater skulle sendes dit og lete for å finne presten. Når de romerske soldatene kom fant de Alban, kledd i prestens kappe. Han overga seg til soldatene, mens presten klarte å unnslippe og kom seg i sikkerhet.

Bundet ble Alban ført til dommeren, som akkurat på det tidspunktet ofret til avgudene. Alban benyttet anledningen til å fortelle at han hadde vendt seg bort fra avgudene, og var blitt en kristen. Dommeren ble rasende fordi Alban var blitt en kristen, og hadde byttet plass med presten. Han truet Alban med å bli torturert.

Med stort mot takket Alban nei til dommerens forslag om å vende seg til avgudene igjen. Han ble hudstrøket og torturert på den mest bestialske og grusomme måte. Dommeren håpet at det ville få ham på bedre tanker, men Alban utsto lidelsene med stor tålmodighet og mot. Ingenting kunne få ham til å endre overbevisning. Dommeren gav derfor beskjed om at han skulle halshugges.

Alban ble så ledet opp på høydedraget rundt Verulamium, hvor han så ble halshugget, og dermed Englands aller første martyr. Dommeren ble så beveget av det som hadde skjedd at han gjorde slutt på forfølgelsene av de kristne i denne byen. Et kloster ble senere bygget i nærheten av der hvor Alban gav sitt liv for Jesus. Vi vet ikke helt sikkert når henrettelsen fant sted, men forskerne mener at det skjedd et sted mellom år 209 til 313.

La oss be, slik våre venner i Northumbria Community ber i dag:

'Herre Jesus, du som la ned Ditt liv for Dine venner, vis oss hvilke offer vi må ta for å gjøre Din vilje. La oss legge vårt selvliv til side - og fornekte oss selv for å elske Deg og vår neste - og på denne måten bringe ære til Guds navn. Amen'.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar