Totalt antall sidevisninger

mandag 1. juni 2015

Justin - apologet og martyr

En kristen får sin belønning i kroner! En av disse kronene er 'martyrkronen', og blant de første som har mottatt den er Justin Martyr, hvis minnedag det er i dag. Til menigheten i Smyrna sier Jesus: 'Frykt ikke for det du skal lide! Se, djevelen skal kaste noen av dere i fengsel, for at dere skal bli satt på prøve ... Vær tro inntil døden, så vil jeg gi deg livets krone'. (Åp 2,10)

Justin Martyr (ca.100-165) skulle komme til å spille en viktig rolle i den tidlige kirken, av flere grunner. Han var en av de første apologeter - trosforsvarere - i det offentlige rom. Og for ettertiden har han vært særdeles viktig fordi han har gitt oss den eldste beskrivelsen av hvordan søndagens gudstjeneste ble feiret i urkirken. Av hans beretning fremgår det at Herrens måltid - brødsbrytelsen - ble feiret hver søndag.

Justin var født av greske foreldre og vokste opp i Flavia i Neapolis. Det sier oss kanskje ikke så mye, men om vi benytter navnet Sikem i Samaria, så er nok det bedre kjent for bibelleserne.

Den unge Justin var mann som søkte etter sannheten. Han oppsøkte samtidens filosofer uten at noen av disse kunne gi ham noen tilfredsstillende svar på de spørsmål han bar på. Men en dag og et møte var så annerledes at det skulle snu opp ned på hele livet hans. På en strand ved Middelhavet møter han en aldrende mann, som gir ham del i evangeliet. Det var bare et kort møte. Men det den gamle mannen fortalte grep slik tak i Justin at han ikke klarte å glemme det. Han har fortalt om dette møtet selv:

'Umiddelbart flammet en gnist opp i meg, og jeg ble grepet av en kjærlighet til profetene og de menn som var Kristi venner'.

Til forsvar for sin nyvunne tro skriver han en bok som er et trosforsvar. Boken finnes i to deler, og er en dialog med den juridiske læreren Tryfon.

Justin er stadig på flyttefot og kommer til Rom en dag. Det er keiser Antonios Pius som er eneherskeren. Her - midt i det romerske imperiets sentrum - grunnlegger Justin en skole på evangeliets grunn. Nå kommer det ene skriftet etter det andre fra hans hånd. Han er djerv. Han utfordrer til og med keiseren og ber han om å bedømme de kristne rettferdig!

Slikt blir det bråk av! Sammen med seks andre kristne; de er hans mest trofaste elever, blir Justin henrettet ved halshugging år 165. En domstolrapport bekrefter hans martyrium og gir samtidig en utføring beskrivelse av hans død.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar