Totalt antall sidevisninger

søndag 14. juni 2015

Selah

'Selah' er det nye navnet for vårt bønnearbeid. Det uttrykker selve essensen, selve nerven, navet, om du vil, i det vi ønsker å løfte fram: den kontemplative pausen.

'Selah' ønsker å ta på alvor at mennesket er skapt i Den treenige Guds bilde: som ånd, sjel og kropp. Og som treenige mennesker, ønsker vi å hjelpe den enkelte til å leve et liv i Guds nærhet, i deres hverdagsliv. Vi ønsker å fremelske et bønnens språk, hvor ordene bare er en del av dette språket. Vi er bærere av Den Hellige Ånd, som kroppen er et tempel for. Målet med våre liv er at 'vi skal bli forvandlet til Kristi bilde'.

I den travle hverdagen mange mennesker lever, innser vi at vi har behov for pustepauser. Et 'sela'-øyeblikk hvor man fysisk stanser opp, lar Guds ord få sjansen til å synke inn, en pause hvor en i stillhet lærer seg til å lytte til Guds stemme, hvor en dveler ved og betrakter Ham som vi vet elsker oss. Da trenger vi en livsrytme, og det er denne bønnens rytme - vandringen med hvilepuls - vi ønsker å leve og hjelpe andre å finne.

Gjennom seminarer, retreater, samtaler, enkeltmøter, Jesusmeditasjon og Jesusbønnen, ønsker vi å føre mennesker inn i et djupere liv med Gud. Målet er å leve et komtemplativt liv, og gjøre Kristi brud rede for å møte Brudgommen.

Vi vil også hjelpe til med å bygge bønnealtere - steder for bønn, stillhet og hvile.

Vi har hentet vår åndelige veiledning fra ørkenfedrenes- og den keltiske spiritualitetens slitesterke åndelige veiledning, og den daglige lesningen av Bibelen. Vårt arbeid er økumenisk og vi bekjenner oss til den nikenske- og den apostoliske trosbekjennelsen.

Arbeidet er bygget rundt disse skriftstedene:

'En ting har jeg bedt Herren om, det søker jeg etter: At jeg må bo i Herrens hus alle mitt livs dager for å skue Herrens prakt og grunn i hans tempel'. (Salme 27,4)

'Hold opp, og kjenn at jeg er Gud! (Salme 46,11)

'Hun hadde en søster som het Maria. Hun satte seg ved Jesu føtter og lyttet til hans ord ... Men Herren sa til henne: Marta, Marta! Du gjør deg strev og uro med mange ting. Men ett er nødvendig. Maria har valgt den gode del, som ikke skal bli tatt fra henne'. (Luk 10,39 og v.41-42)

Du kan kontakte oss via: bjornolav58@gmail.com eller 90525875 (send en sms først, så ringer jeg tilbake).

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar