Totalt antall sidevisninger

mandag 14. september 2015

Korsopphøyelsesfesten

Dagen i dag har vært feiret siden 300-tallet! Den kalles Det hellige korsets opphøyelse eller Korsopphøyelsesfesten. Historisk har den sin bakgrunn i at man fant igjen korset i Jerusalem og bygget Oppstandelseskirken, eller Gravkirken som den også kalles.

'Vi blir aldri ferdig med korset', skriver en kjente forkynneren Lyder Engh og forklarer hvorfor:

'Vi gjør ikke en engangserfaring, en første berøring med det og så går bort. Korset danner både utgangspunktet, fortsettelsen og fullendelsen for vårt liv. Du kan ikke lese Bibelen uten å oppdage at alt i den dreier seg om korset. Uten korset ville vi ikke hatt noen Bibel. Bibelen er Guds undervisning av menneskenes barn om korset, denne vidunderligste ting på jord og det største samtaleemne endog i himmelen. Bibelen uten korset ville være som himmelen uten sol, som et hvelv uten sluttstein, som et kompass uten nål, som et ur uten fjær, som en lampe uten olje. Dersom vi kunne tenke oss å fjerne korset fra Boken, ville dens harmoni med en gang være brutt; den ville falle sammen i tusen smådeler'.

Budskapet om Jesu Kristi kors har en egen kraft i seg selv:

'For ordet om korset er en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det en Guds kraft' (1.Kor 1,18)

Til alle menighetene i Galatia-området, skriver apostelen Paulus:

'Men det skal være langt fra meg å rose meg, uten av vår Herre Jesu Kristi kors! For ved det er verden blitt korsfestet for meg og jeg for verden'. (Gal 6,14)

Korset setter skille. Det er det endelige bruddet med denne verden, og der på korstreet sonet Jesus all verdens synd. Skyldbrevet som vi har til Gud på grunn av våre synder er oppgjort og slettet. Og det er korset som setter skille mellom meg og mørkets makt og rike.

Vi trenger å forstå både korsets vertikale og horisontale betydning. Begge deler er helt avgjørende for vår tro. Korset, og bare korset, gir oss fred med Gud.

Så det er all grunn til å feire Korsopphøyelsesfesten. Korset er og må alltid forbli vårt sentrum. Uten Jesu Kristi kors, Hans soningsdød og Hans seierrike oppstandelse, ingen kristen tro.

Billedtekst: Oppstandelseskirken eller Gravkirken i Jerusalem.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar