Totalt antall sidevisninger

tirsdag 29. september 2015

På erkeenglenes dag

Dagen i dag - Erkeenglenes dag - er en helt spesiell dag for meg. Det var på denne dagen, 29.september 2007, at jeg trådte inn som novise i Ekumeniska kommuniteten i Bjärka Säby.

De åtte årene som har gått var vært så givende. Å leve med den daglige bønnerytmen, fellesskapet med andre som vandrer samme veien, fordjupningen i troens mysterier, har skapt en følelse av delaktighet i Kristi kropp på en måte jeg ikke ville vært foruten for alt i verden.

Kirken omgir seg jo med ikke bare den synlige, men også med den usynlige verden: Med de hellige som har gått foran, med den himmelske atmosfæren av tilbedelse og røkelse foran Guds trone, og med Guds engler, den himmelske hærskaren. Om englene leser vi i Bibelen: 'Er de ikke alle tjenende ånder, som sendes ut til tjeneste for deres skyld som skal arve frelse'. (Hebr 1,14)

Vi er ikke alene. Ikke en eneste dag.

Om englene sier Jesus: 'Se til at dere ikke forakter en av disse små. For jeg sier dere at deres engler i himmelen ser alltid min himmelske Fars åsyn'. (Matt 18,10)

Det er sterkt ord. Barna har 'engler i himmelen' og disse englene ser alltid Guds ansikt! Det gir trygghet for en kristen i alle slags tider med alle slags utfordringer. Disse englene er der for å passe på og utføre de oppdrag som Gud sender dem til.

'For han skal gi sine engler befaling om deg, at de skal bevare deg på alle dine veier'. (Salme 91,11)

Englene minner også om at alt skjer ikke bare i den synlige verden - det vi kan se med vårt blotte øye - men også i den usynlige verden:

'For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdensherskerne i denne tidsalders mørke, mot ondskapenes åndelige hærskarer i himmelrommet'. (Ef 6,12)

Da er det godt å ha noen erkeengler! En Gabriel og en Mikael.

Men det er også en annen side ved englenes virksomhet, som har hatt min oppmerksomhet, de siste årene og det er den engleaktiviteten som finnes foran Guds trone! Guds trone er omgitt av disse vakre himmelske vesener. Englene tjener ikke bare de troende her på jorden, men de betjener Gud. Den himmelske tronsalen er full av engler:

'Og jeg så, og jeg hørte røsten av mange engler rundt tronen, livsvesenene og de eldste. Og tallet på dem var ti tusen ganger ti tusen, og tusen ganger tusen...' (Åp 5,11)

Dette er lovprisende og tilbedende engler. Disse tar også imot de helliges bønner og legger til dem velduftende røkelse som behager Gud.

Nå - i endens tid - vil engleaktiviteten øke i intensitet. Slik det har vært ved alle de store begivenheter i den hellige historien. Englene har bestemte oppdrag i vår tid, og snart for å utføre Guds domshandlinger på jorden. I mellomtiden la oss takke Gud for den tjenesten de utfører nå for å bevare den troende og styrke ham og henne.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar