Totalt antall sidevisninger

fredag 21. september 2012

Brøt med alt for å følge Jesus

I dag feirer vi med hele den verdensvide kirke apostelen Matteus. Han beskriver sitt eget kall som apostel, slik: 'Derfra gikk Jesus videre og fikk se en mann som satt på tollboden. Han het Matteus. Jesus sa til ham: Følg meg! Og han reiste seg og fulgte ham'. (Matt 9,9) Markus forteller oss at denne Matteus også gikk under navnet Levi, og var sønn av en mann som het Alfeus (Mark 2,14) Han bodde i Kapernaum.

Det var et svært radikalt oppbrudd for denne Matteus, som var toller av yrket. Han forlot absolutt alt for å følge Jesus. Ja, han holdt til og med en avskjedsfest for sine venner. På denne måten markerte han bruddet med verden, og etterlot seg et eksempel for alle som senere vil følge den Herre Jesus. Vennene til Matteus var ikke de som det gode selskap i datidens Israel omgikks. Her kom 'syndere og tollere' sammen. Jesus tok seg ikke nær av det. Han var med i selskapet.

I den tidlige kirken var det ingen tvil om at det var Matteus, sønn av Alfeus, som skrev evangeliet som bærer hans navn. En av de spennende sidene ved dette evangeliet er at det bærer preg å ha vært adressert til mennesker med jødisk bakgrunn, som var kommet til tro på Jesus. Mens Lukas skriver mye om Jesu bønneliv, er Matteus opptatt av Jesu undervisning om Guds rike.

I følge tradisjonen forkynte Matteus først i Israel, deretter dro han til Etiopia og senere til Persia. Her lider han martyrdøden i løpet av det første århundre.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar