Totalt antall sidevisninger

lørdag 29. september 2012

Erkeenglenes dag

Dagen før vi vigsler Kristi himmelfartskapellet feirer vi erkeenglene Mikael, Gabriel og Rafael. Det passer i grunnen veldig godt! Man skal ikke lese veldig lenge i Bibelen før man finner beskrivelser av engler. Og vi tror at englene finnes til stede ved våre gudstjenester.  Blant de eldste eukaristiske bønnene vi har finnes det også bønner som løfter fram hvordan englene feirer en uavbrutt liturgi i himmelen. Ja, vi tror at når kirken feier gudstjeneste her på jorden så deltar hun også i denne pågående tilbedelsen innfor Guds trone der englene lovpriser og tilber Treenigheten.

I Hebreerbrevet leser vi: 'Men dere er kommet til Sions berg, til den levende Guds by, det himmelske Jerusalem, til englenes myriader, til høytidsskaren og menigheten av de førstefødte som er oppskrevet i himlene ...' (Hebr 12,22.23a) Og Johannes beskriver i sine syner englenes virksomhet rundt Guds trone. De er også sendebud for Gud ved ulike historiske hendelser, som f.eks ved Frelserens første komme, og vil også være det når Han kommer tilbake.

Erkeengelen Mikael er den første som blir feiret med en egen fest i kirken. Allerede på 300-400 tallet fantes det flere Mikaels-kirker i Roma, og det var ved vigslingen av en slik kirke at 29. september ble kjent som den hellige Mikaels-dag. I Bibelen beskrives Mikael som beskytter for Guds folk.

Erkeengelen Gabriel er det som blir sendt av Gud til jomfru Maria og til Sakarja, far til døperen Johannes, med bud om frelserens og forløperens komme.

Erkeengelen Rafael nevnes i Tobits bok, der denne erkeengelen helbreder Tobit og følger ham på hans reise.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar