Totalt antall sidevisninger

torsdag 17. april 2014

De tre hellige påskedagene

Vi trer nå inn i det som kalles De tre hellige påskedagene, fra skjærtorsdagens kveld til påskenatten. Hendelsene disse dagene knyttes til Øvresalen, Golgata og Graven, og sammenfatter på mange måter hele vår tro.

Eukaristien - navnet betyr 'takksigelse' og brukt av de første kristne for nattverden -  på Øvresalen er en syntese av all sann kristen tro: 'Ta imot og spis! Dette er min kropp', og: 'For dette er mitt blod, paktens blod, som blir utøst for mange så syndene blir tilgitt'. (Matt 26,26-28)

Apostelen Johannes gjengir Jesu ord om eukaristien, slik: 'Jeg er det levende brød som er kommet ned fra himmelen. Den som spiser dette brødet, skal leve til evig tid. Og det brødet jeg vil gi, er min kropp, som jeg gir til liv for verden'. (Joh 6,50-51)

Disse tre dagene handler ikke om holde høytid for historiske hendelser. De trekker oss inn i begivenhetene - om vi lar dem gjøre det! Vi blir øyenvitner, vi blir delaktige. Vi blir med i sorgen og lidelsene, men også i den jublende gleden påskemorgen.

Golgata - hvor min synd blir sonet, og veien inn til Guds trone åpnes og holdes åpen for alle som ber i Jesu navn. Hit for vi adgang på blodets hellige grunn.

Og gravnattens mørke splittes og døden beseires ved Jesu Kristi seierrike oppstandelse. Hvilke innholdsmettede dager!

Skjærtorsdagen - eller Den store torsdagen som den kalles i ortodoks tradisjon - har fått sitt navn av skira, et gammelnorsk ord for 'å gjøre rent'. Den historiske bakgrunnen for navnet er at de som var pålagt å gjøre bot, og som ved begynnelsen av fastetiden var blitt utestengt fra nattverden, nå ble gjenopptatt i måltidsfellesskapet. Senere på dagen ble også oljen som skulle brukes i forbindelse med salvingen av de syke innviet. Dette skjer fremdeles i mange kirker.

Men det viktigste av alt: dette er dagen da Herrens måltid innstiftes. Et måltid som de første kristne feiret hver gang de kom sammen. Jesus gir med dette sine etterfølgere en handling å samles om og gjenta helt til Han kommer igjen - ikke en gjenstand eller en ide. Det er i djupeste forstand denne handlingen - Herrens måltid - som konstituerer den kristne kirke.

La oss på denne dagen minne hverandre på ordene fra 1.Kor 10,16, som mest sannsynlig er en del av de første kristnes nattverdliturgi. Dette verset er sitert, slik vi også gjør, når vi feierer eukaristien. Innholdet i verset sammenfatter igrunnen veldig godt hva Herrens måltid handler om:

'Velsignelsens beger som vi velsigner, gir ikke det del i Kristi blod? Brødet som vi bryter, gir ikke det del i Kristi kropp?'

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar