Totalt antall sidevisninger

lørdag 5. april 2014

Ord om sant lederskap

'Vi kan bare bli en leder hvis vi vet hva det vil si å være en tjener. Vi kan bare bli en fars- og mors skikkelse om vi er oss bevisst at vi er sønner og døtre'.

(Jean Vanier (bildet) i Communty and Growth, side 225)

'Dårlige ledere er bare opptatt med regler og reguleringer. De forsøker ikke å finne ut hvordan dette påvirker mennesker. Det er lett å bruke loven til å skjule en manglende evne til å forstå og lytte. Vi har en tendens til å innføre regler når vi redd for mennesker'.

(Community and Growth, side 226)

'Gode ledere er klar over både sin styrke og sine svakheter. De er heller ikke redd for å innrømme det siste. De vet hvor de skal finne støtte og er ydmyke nok til å be om den. Det finnes ingen perfekt leder som har alle de nødvendige gaver som er nødvendig for godt lederskap'.

(Community and Growth, side 220)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar