Totalt antall sidevisninger

søndag 24. august 2014

Bartolomeus - en av de første som så at Jesus var Guds Sønn

I dag feirer vi minnet om en av apostlene, nemlig: Bartolomeus, også kjent som Natanael. Apostelen Johannes forteller oss at han ble introdusert til Jesus av Filip:

'Filip traff Natanael og sa til ham: Vi har funnet ham som det står skrevet om i Moseloven og hos profetene: Det er Jesus fra Nasaret, Josefs sønn. Kan det komme noe godt fra Nasaret? sa Natanael. Filip svarte: Kom og se! Jesus så Natanael komme gående og sa: Se, det er en sann israelitt, en som er uten svik! Hvor kjenner du meg fra? spurte Natanael. Jesus svarte: Jeg så deg før Filip ropte på deg, da du satt under fikentreet. Da sa Natanael: Rabbi, du er Guds Sønn, du er Israels konge. Tror du fordi jeg sa at jeg så deg under fikentreet? sa Jesus. Du skal få se større ting enn dette. Så sa han: Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Dere skal se himmelen åpnet og Guds engler stige opp og stige ned over Menneskesønnen'. (Joh 1, 45-51)

Natanael eller Bartolomeus er med andre ord en av de aller første av Jesu disipler som avlegger denne sterke bekjennelsen: Du er Guds Sønn!

Apostelen Johannes identifiserer ham som: 'Natanael fra Kana i Galilea'. (Joh 21,2)

Bartolomeus, eller på gresk: Βαρθολομαῖος, som uttales 'Bartholomaios', kommer av arameisk bar-Tôlmay, som betyr 'sønnen til Tolmay', som kanskje kan bety: sønnen til en plogmann.

Han listes opp blant Jesu apostler i Matt 10,3, det samme med de andre synoptiske evangeliene: Mark 3,13-19 og Luk 6,12-16. Det er ikke mye Det nye testamente forteller om ham, men han er vitne til Kristi himmelfart, og han må ha vært tilstede på Øvresalen når Den Hellige Ånd utøses på pinsedagen i Jerusalem. Jesus møter også Natanael etter oppstandelsen, jfr Joh 21,1flg.

Kirkehistorikeren Eusebios av Cæsarea forteller oss at etter Kristi himmelfart, reiste Bartolomeus til India på en misjonreise. Der skal han ha etterlatt en kopi av Evangeliet etter Matteus. Ulike tradisjoner sier ulike ting om hans videre ferd: Noen mener at han dro til Etiopia, Mesopotamia, mens andre vil ha det til at han også kom til Armenia. Her skal han ha lidd martyrdøden. Etter mishandling ble han korsfestet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar