Totalt antall sidevisninger

søndag 3. august 2014

Fader Bishoy - et eksempel til etterfølgelse, del 4

Her er fjerde og siste del av artikkelserien om Anba Bishoy:

Anba Bishoy's eksempel viser oss at et liv levd i underordning og underkastelse oppmuntrer oss til å få del i andre åndelige dyder som lydighet, tålmodighet og utholdenhet. Det er ens egen vilje som er motstanderen til å oppnå dette. En person som ikke underkaster seg Gud, kan ikke være lydig, fordi lydighet er underkastelse.

Å underordne seg og at man aksepterer visse omstendigheter selv om de ikke synes å være til fordel for de mål en har satt seg, kultiverer de tålmodighetens dyd, og tålmodighet gjør livet rikt og produserer utholdenhet. Den hjelper oss når vi klatrer opp de mange fjell før vi når vårt himmelske mål.

Til slutt - glede og fred følger av et liv i underkastelse. Gledens kilde for mennesket og det som følger av fred er fullendelsen av Guds vilje, og troen som følger den:

''Og vi vet at alle ting virker sammen til de gode for de som elsker Gud, for dem som er kalt etter Hans rådslutning'. (Rom 8,28)

Måtte vi alle lære fra anba Bishoy's liv preget som det var av underordning og underkastelse at det ikke er de omstendighetene vi opplever i vårt liv, som dikterer oss. Omstendighetene og hendelsene ligger utenfor oss. De kan ikke berøre oss om vi er underlagt Herren Jesus Kristus. Det aller viktigste i vårt daglige liv er at vi forblir 'i Kristus' (Joh 15,4-10)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar