Totalt antall sidevisninger

søndag 11. november 2012

Jeg er Kristi soldat og kan ikke sloss

I dag på den 24. søndag i Treenighetstiden, feirer vi en av Kirkens mest elskede hellige, Hl.Martin av Tours. Han var leder for en klosterkommunitet, som skulle bli en inspirasjonskilde til mange andre lignende fellesskap.

Han var født i år 316 i det nåværende Ungarn. Helt fra barndommen av levde han med Guds kall over sitt liv. Mot sine foreldres vilje oppsøkte han den lokale kirken. Da var han bare 10 år gammel. Han meldte seg som katekumen, som kandidat til å døpes. Men det skulle gå lang tid før det skjedde.

Hans far sørget for å få ham innrullert i den romerske hæren, og 15 år gammel tjenestegjorde han som kavallerist i Frankrike.

Her skulle det inntreffe noe som skulle prege Martin resten av livet. Det skjedde ved byporten i en av byene han var soldat. En tigger - elendig kledd - kom imot ham. Martin gripes så av dette synet av den miserable mannen, at han tar sitt sverd, skjærer så sin uniformskappe i to og deler den ene delen med mannen som fryser!

Samme natt har han en drøm. Martin ser Jesus svøpt i den halve kappen som han gav bort. Og i drømmen sier Jesus til englene: 'Her er Martin, den udøpte romerske soldaten, som forbarmet seg over meg'. Når Martin så våknet igjen, var hans kappe like hel.

Jeg er Kristi soldat og kan ikke sloss
En kort tid etter lar Martin seg døpe. 20 år gammel - i år 336 - opplever han en krise. Gallerne angriper hæravdelingen til Martin, og Martin og hans medsoldater får beskjed om å gå til motangrep.

Martin ber til Gud, og Martin lar beslutningen om ikke å bære våpen mer. Han bekjenner for sin øverstbefalende: 'Jeg er Kristi soldat og kan ikke sloss'.

Martin blir pågrepet, fengslet og anklaget for feighet. Martin svarer med at han kan gå ubevæpnet mot fiendens linjer. Det vil ikke hans øverstbefalende høre tale om, og Martin blir avskjediget som soldat.

Ledet sin mor til tro
Martin reiser hjem, og får blant annet lede sin mor til en levende tro på Kristus. I årene som fulgte reiste Martin mye. Han søkte å finne ut hva han skulle bruke sitt liv til. Til slutt kommer han tilbake til Frankrike. Her blir han en disippel av biskop Hilarius av Poitiers.

I år 371 kalles han seg til biskop av Tours. Men Martin vil slett ikke bli biskop. Han gjemmer seg blant noen gjess for å komme seg unna. Men gjessene avslørte ham! Dette skal ha skjedd den 11.november.

Martin ble innsatt som biskop, og ble en høyt elsket sådan. Ikke minst på grunn av hans store barmhjertighet med de fattige.

Den 8. november 397 dør Martin av Tours, og tre dager senere, den 11. november, blir han begravet i Tours.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar