Totalt antall sidevisninger

torsdag 29. november 2012

Den Hellige Ånds harpe

Det passer så fint at minnedagen for en av de fremste åndelige lærere og poeter i den syriske kirken, Jakob av Sarug (451-521), i år faller på en torsdag når vi feirer vår nattverdliturgi i Kristi himmelfartskapellet.

Siden vi mottok et kors i gave fra Deir Mar Musa klosteret i Syria, ber vi hver eneste gang vi er i vårt bønnekapell for de syriske kristne.

Jakob av Sarug ble kalt 'Den Hellige Ånds harpe', et navn som hans forbilde og forgjenger, Efraim Syreren, også hadde fått.

Han ble født i år 451 i byen Qurtum ved floden Eufrat, der han fikk sin utdannelse ved en berømt teologisk skole. 21 år gammel ble han munk og kort tid etter begynte han å tonsette sine meditasjoner over Skriften. Resultatet ble noen av de skjønneste hymnene som Kirken har fått del i. Av de 763 (!) hymnene han skrev, er en tredjedel av dem blitt bevart. Disse er fylt av lovsanger til skjønnheten i Guds frelsesverk gjennom historien.

Etter sin ordinasjon som prest, fikk Jakob tilsyn med den lokale kirken i Hawra. Dette gjorde at han fikk lære store deler av Syria å kjenne. Mot slutten av sitt liv, i år 518, ble han utnevnt til biskop i Batan-Surag. Og det var da han fikk tilnavnet 'Den Hellige Ånds harpe'.

Jakob av Sarug sovnet inn i Herren i år 521, 70 år gammel.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar