Totalt antall sidevisninger

fredag 30. november 2012

Sjelevinneren Andreas

I dag feirer kirkene både i Øst og Vest apostelen Andreas. Han var sønnen til Jona og bror til Simeon Peter.

Andreas vokste opp langs den vakre Genesaretsjøen, i landsbyen Betsaida. Sammen med faren og broren livnærte han seg som fisker.

Han må ha båret på en sterk Gudslengsel. Da det bryter ut vekkelse rundt ørkeneremiten Johannes, begir Andreas seg ut i Judeas ødemark for å finne ham. Han lytter til hans radikale omvendelsesbudskap, og blir en av hans disipler.

Et sentralt budskap i døperens virksomhet var budskapet om Guds Lam. Det er dette Johannes forkynner. Jeg vil tro han tok utgangspunkt i profetien om den lidende Messias i Jesaja 53:

'Han ble mishandlet, og han ble plaget, men han opplot ikke sin munn, lik et lam som føres bort for å slaktes, og lik et får som sier når de klipper det. Han opplot ikke sin munn'. (v.7)

Det er gjennom det vitnesbyrdet Døperen avlegger: 'Se der Guds lam, som bærer bort verdens synd!' (Joh 1,29) at Andreas får åpnet sine øyne for hvem Jesus er, og han følger etter ham for å finne ut hvor han bor:

'Andreas, Simon Peters bror, var en av de to som hørte det Johannes sa, og som fulgte etter Jesus'. (Joh 1,40)

Sjelevinneren
Og Jesus ønsker ham velkommen til huset hvor han bodde. Det må ha vært forunderlig for den unge Andreas å tilbringe en hel dag sammen med Jesus! 'Og de ble hos ham den dagen'. (Joh 1,39)

Begeistret gir han seg i vei fra huset til Jesus for å fortelle sin bror de gode nyhetene! 'Han funner først sin egen bror Simon og sier til ham: Vi har funnet Messias, det betyr Kristus'. (Joh 1,41)

Andreas er en sjelevinner. Han fører sin bror til Jesus.

Syria, Hellas og Svartehavet
Etter Jesu himmelfart forkynte Andreas i følge tradisjonen evangeliet i Syria, Hellas og rundt Svartehavet. Jeg vil tro at hans hovedbudskap er budskapet om Guds Lam, Han som bærer hele verdens synd.

Men slikt vekker motsigelse og forfølgelse. Budskapet er for radikalt til ikke å gjøre det. I Patras på det nordlige Peloponnesos blir han korsfestet slik som Jesus. På det X formet kors, et kors som nettopp på grunn av martyrdøden til Andreas, deretter skulle bli kalt Andreaskorset.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar