Totalt antall sidevisninger

mandag 26. august 2013

Korsets starets

Alle som har lest 'Brødrene Karamasov' av Fjodor Dostojevskij kan ikke ha unngått å la seg fascinere av staretsen Sosima. Dostojevskij hentet inspirasjon til denne skikkelsen hos Tikhon av Zadonsk (1724-1783). av enkelte kalt 'Russlands Chrysostomos'.

Tikhon av Zadonsk er en av Russlands mest elskede hellige. I dag feirer vi hans minnedag.

Han var født i Korotsk i 1724 og begynte å studere ved det teologiske seminaret i Novgorod bare 16 år gammel. I 1758 trådte han inn i det monastiske livet og ble presteviet. I 1763 ble han vigslet til biskop, men det var bare for en kort tid. Fem år senere trakk han seg tilbake til et kloster i Zadonsk på grunn av dårlig helse.

Ved en anledning skrev han:

'Over deg er sannhetens sverd. Under deg er helvetet som vil sluke deg. Foran deg er døden. Bak deg er alle sine synder. Ved din høyre og ved din venstre side er onde fiender. Skulle du ønske at du forholdt deg likegyldig?'

Fader Tikhon var inspirert av åndelige bevegelser i Vest på denne tiden. Det som fascinerte ham var en spiritualitet hvor Guds kjærlighet åpenbart i den lidende Kristus var sentral. Han var det vi kan kalle 'en korsets mann'. Stadig mediterte han over betydningen av Jesu Kristi kors, både den horisontale og den vertikale, og hans meditasjoner over korsets mysterium ble for ham selv en måte å møte sin egen tilkortkommenhet, og ikke minst sin motløshet. Fader Tikhon sa:
'Mediter over Kristi lidelser, storheten hvis kjærlighet og lidelse overgår alt vi forstår ... Tenk ikke på din brors synd, men på det i ham som er bedre enn i deg selv... Flykt fra ære og heder ...'                                                                                                                        
 Meditasjonene over korset skapte en ydmykhet hos ham, og gav ham en mildhet og en åpenhet overfor samfunnets fattige og utstøtte. Disse forsvarte han alltid. Blant de mange maginaliserte i Russland ble han sett på som deres startets - deres åndelige veileder.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar