Totalt antall sidevisninger

torsdag 29. august 2013

Er troen din verd å dø for?

For noen koster troen alt. Også deres liv. Gjennom hele den hellige historien har statsmakten sørget for å rydde av veien brysomme representanter for Guds rike.

I dag minnes vi Døperen Johannes martyrium. Hans liv fikk en brå og grusom ende når han ble berøvet livet på en kongelig fødselsdag. Han tiet ikke om det faktum at Herodes levde sammen med sin brors hustru, Herodias. Synden ble blottstilt av han som var veirydderen, for Han som skulle komme, Messias. Troskap mot sannheten skulle komme til å koste ham livet.

Johannes var ikke bare den siste av de gammeltestamentlige profetene. Jesus kaller ham 'den største'. Han var den Elia som Gud skulle sende. Det er på vei ned fra Forklarelsens berg at disiplene spør Jesus: 'Hvorfor sier da de skriftlærde at Elia først må komme? Han svarte: Elia kommer nok, og han skal sette alt i stand. Men jeg sier dere at Elia allerede er kommet, og de kjente ham ikke, men gjorde med ham det som de ville. Slik skal også Menneskesønnen lide under dem. Da forsto disiplene at det var om døperen Johannes han til dem'. (Matt 17,10-13)

Etter ønske fra Salome, datteren til Herodias, ble døperen Johannes halshugget. Døperen - som ikke viste noe kompromiss med synd, og tok ikke hensyn til hvem han talte med, om det var konge eller trell, ble farlig for Herodias og Herodes. Synden var kommet frem i lyset.

Men det kostet døperen livet.

På denne dagen bør vi spørre oss selv: Er den tro jeg har verd å dø for?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar