Totalt antall sidevisninger

mandag 30. juni 2014

Vi feirer alle apostlene

Dagen etter festen for apostlene Peter og Paulus - som vi feiret i går feirer kirken i Øst samtlige 12 apostler.

Det er viktig at vi stadig minnes at kirken er bygget på 'apostlenes og profetenes grunnvoll, og Jesus Kristus selv er Hovedhjørnesteinen'. (Ef 2,20)

Merk rekkefølgen! APOSTLENES og profetenes grunnvoll. Den apostoliske undervisningen danner fundamentet for kirken. Her finner vi retningslinjene, hvordan kirken skal fungere praktisk med sine tjenestegaver og nådegaver, og her finner vi undervisningen om hva menigheten er - sett fra Guds synsvinkel.

Dette må vi ikke ta for gitt. Det er ikke fritt opp til oss hvordan vi vil organisere våre menigheter, alt etter tid og mote. Kristus gav apostler og profeter til sin kirke, og disse valgte så eldste og innsatte dem i tjenesten. Etter faste, håndspåleggelse og bønn. Det er den nytestamentlige modellen.  Ikke etter valg på et årsmøte hvor ulike fraksjoner i menigheten fremmer sine kandidater, og for en fireårsperiode. Ettersom det passer og man har lyst til.

Hver av disse 12 var ulike. De kompletterte hverandre. De hadde ulike nådegaver. Med unntak av en - Johannes - døde de alle som martyrer. De var ingen superapostler, som det finnes i dag. De var tjenere i ordets rette forstand.

Ta deg tid i dag til å lese om aposteltjenesten slik apostelen Paulus fremstiller den i 2.Kor 11,5-33. Et av kjennetegnene på en sann aposteltjeneste er lidelsen. Ikke framgangen.

La oss takke Gud for den apostoliske tjenesten i Kristi forsamling. Den gikk ikke ut på dato med apostelen Paulus. Den er gitt til Kristi kropp i en tid som denne.

'Og Gud har satt disse i menigheten, for det første apostler ...' (1.Kor 12,28)

'Og Han ga noen til å være apostler ...' (Ef 4,11)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar