Totalt antall sidevisninger

torsdag 12. juni 2014

Vi feirer oppmuntringens apostel

I dag feirer vi Barnabas i Kristi himmelfartskapellet  - apostelen med oppmuntringens nådegave!

Barnabas er vel det beste eksemplet vi har i Det nye testamente på en medvandrer. En som ser den andre, bekrefter ham, hjelper ham videre på veien.

Han kom fra Kypros. Opprinnelig het han Josef. Tilnavnet 'Barnabas' fikk han sikkert fordi det passet så godt til hans personlighet. Navnet betyr nemlig 'parakletos', hvilket betyr 'trøstens sønn'. Men mer enn det: Navnet har han nok også fått fordi det gjenspeilte nok mye av Helligåndens gjerning i denne mannens liv.

Barnabas tilhører i følge Apostlenes gjerninger forsamlingen i Jerusalem. Han var levitt. Grepet av den sterke pinsevekkelsen i Jerusalem, og apostlenes radikale forkynnelse, selger han eiendommen sin på Kypros og gir pengene til den nystartede menigheten i Jerusalem. Det som betydde noe for Barnabas var Jesus, og han forstod hva menigheten egentlig handlet om: koinonia, kjærlighetens fellesskap, Jesus forkroppsliget i tiden. Menigheten i Jerusalem var en menighet 'som hadde alt felles', og er blitt forbildet for mange andre menigheter som praktiserer eiendomsfellesskap, det vil si at man har alt felles.

Det er ingen som tar seg av Paulus etter hans omvendelse. Barnabas gjør det. Han åpner dørene for den tidligere kristenforfølgeren i menigheten i Jerusalem, og når Paulus senere befinner seg i hjembyen Tarsos, og ikke akkurat er etterspurt, så er det Barnabas som oppsøker ham og får ham ut i den tjenesten som Gud har kalt ham til. Dette er typisk for mennesker med den tjenestegaven Barnabas har: de ser andre og hjelper dem på alle måter slik at de kan realisere det Gud har for dem!

Når så unggutten Johannes Markus skaper sterke spenninger mellom Paulus og Barnabas, fordi Johannes Markus ikke lenger vil følge med dem på deres misjonsreiser, så tar Barnabas parti med den unge mannen. Barnabas vil gi Johannes Markus en ny mulighet. Barnabas så hvilken nådegave den unge mannen hadde, han som senere skulle forfatte Evangeliet etter Markus, og bli menighetsplanter i Egypt!

Barnabas hører med blant de apostlene Gud har gitt sin menighet, og som ikke er en del av de opprinnelige 12. De 12 står i en særstilling, men det finnes flere apostler enn dem. Barnabas hører altså med til det utvidede apostelbegrepet, det som apostelen Paulus beskriver i Efeserbrevet: 'Gud satte i menigheten, noen til apostler ...'

Barnabas led martyrdøden på hjemstedet Kypros på begynnelsen av 60-talet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar