Totalt antall sidevisninger

mandag 21. juli 2014

Fader Bishoy - et eksempel til etterfølgelse, del 2

Her er andre del av artikkelserien om fader Bishoy. Denne artikkelen er bygget på noe som biskop Yousef fra USA har skrevet:

Et liv i sann underordning handler om å leve fullstendig underordnet Den Hellig Ånd. En person som lever i fullstendig underordning aksepterer med glede hva som enn skjer i ens liv med takknemlighet, i det man vet at det skjer til ens beste, fordi Gud kan snu det onde til det gode.

Anba Bishoy's mor modellerte hva sann underordning er når Anba Bishoy var et barn. Herrens engel kom til denne ydmyke moren og sa: 'Herren vil at et av dine barn skal tjene Ham for alltid', og engelen pekte på Bishoy. Moren sa: 'Kan du være så snill å velge en annen, denne min sønn er den svakeste av dem alle'. 'Han er svak', svarte engelen, 'men Herrens styrke vil alltid være med ham'. Da underordnet hun seg Herrens engel.

Etter som den unge mannen vokste til ble han en mann full av en djup lengsel etter å be og samtale med Herren. Han ble kjent som en som kontinuerlig sang hymner til Herren og talte med Ham mens han arbeidet eller oppholdt seg hjemme. Han tenkte Guds tanker.

Apostelen Paulus levde og erfarte et liv i underordning på samme måte. Han skrev: 'Men vi har Kristi sinn'. (1.Kor 2,16) Guds tanker kommer normalt som en konsekvens av at man lever i underordning. Hvis en person underordner sitt liv fullstendig under herreveldet til Jesus Kristus, så vil Herren veilede ens tanker. Salmisten skriver: 'Da var jeg forstokket og forsto ingenting. Jeg var som et dyr overfor Deg. Likevel blir jeg alltid hos Deg; Du har grepet min høyre hånd. Du leder meg ved Ditt råd, og deretter tar Du meg imot i herligheten'. (Salme 73,22-24)

Bishoy drømte om å leve blant munkene. Han fant stor glede og lykke i fasten, bønnen, takksigelsen og avsondretheten. Som munk vet vi at fader Bishoy følte at hans liv var i Herrens hender, som elsket ham og som var i stand til å redde ham og fri ham ut av vanskeligheter og trengsler. Han underordnet hele sitt liv Den allmektige Herre: 'For av Ham og ved Ham og til Ham er alle ting. Ham være æren i all evighet'. (Rom 11,36)

Det finnes mange gode historier å fortelle om livet til denne elskede munken. En svært varm dag, fortelles vi, mens Anba Bishoy ba så inderlig, la han merke til en munk som så så sliten ut, tynn og sulten. Han inviterte den fattige munken inn til seg for å hvile og få noen forfriskninger. Anba Bishoy brakte ham mat og vann og vasket hans trette føtter. Anba Bishoy følte seg så glad og ren i Herrens nærvær.

Den slitne munkens ansikt skinte og et himmelsk smil syntes på hans ansikt. Anba Bishoy følte det som om denne munken måtte kjenne Himmelen.

I det munken skulle til å gå sa han: 'Du har skuet Herren Jesus. Jeg kom for å besøke deg og bringe deg velsignelser'.

Munken steg så opp til Himmelen, og Anba Bishoy kysset stedet der hadde sittet og drakk opp resten av vannet som han hadde brukt til å vaske Herrens hellige føtter.

(fortsettes)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar