Totalt antall sidevisninger

søndag 6. juli 2014

Spredte bibelglede - ble brent på bålet

På minnedagen for Jan Hus (bildet) i 2011, trådte jeg inn som medlem av Ekumeniska kommuniteten i Bjärka Säby. Det passet meg i grunnen veldig godt.

Den tsjekkiske reformatoren Jan Hus er en person jeg kan identifisere meg med.

Hans pasjon var kampen for sannheten. Når han ble ført til bålet kunne man høre ham si:

'For det evangelium hvis sannhet jeg har forkynt, undervist og skrevet om, dør jeg i dag med glede'.

Jan Hus ble født i 1369 i byen Husenic i det sørvestre Böhmen, det nåværende Tsjekkia. Han skulle bli reformasjonens forløper, og hans reformerende undervisning skulle få avgjørende betydning for en rekke europeiske land. Et århundre etter hans død var så mange som 90 prosent av innbyggerne i de tsjekkiske områdene ikke-katolikker, og etterfølgere av Hus.

År 1400 ble han presteviet i Den romersk-katolske kirke. Blant presteskapet var et et stort forfall. Hus ba om en vekkelse blant prestene. Hus var en mann som var djupt rotfestet i Den Hellige Skrift. Det preget hans skarpe kritikk av den romersk-katolske kirkes korrupte lederskap på denne tiden. Og det preget også hans forkynnelse og åndelige veiledning.

Hans bibelglede smittet over på hans tilhørere. Hans store lengsel var å se at de troende kunne se at et fordjupet fellesskap med Jesus kom gjennom en personlig lesning av Bibelen.

Og mens Hus preket sendte pavekirken ut spioner som overvar gudstjenestene for å kunne ha noe å anklage Hus for. Hus på sin side var ikke redd. Hans alvorligste kritikk av kirkens ledelse var at den skjulte hvem Jesus egentlig var: ydmyk, lidende, fattig, barmhjertig. Det var dette sanne bildet fra evangeliene Hus ville at kirken skulle bære frem. Han bar på den samme lengselen som en annen forløper til Reformasjonen, John Wycliffe. Det skjedde 30 år før Jan Hus stod frem. John Wycliffe ble Jan Hus' mentor.

Motstanden var der fra dag en, og den økte i styrke. I november 1414 blir Hus arrestert og kastet i fengsel, der han blir alvorlig syk. Han blir utsatt for harde forhør, men avstår å tilbakekalle det han har lært. Fra fengselet skriver han gripende brev til venner og til sin menighet ved Betlehemskapellet. Etter voldsomme protester mot fengslingen av Hus, må daværende keiser Sigismund gripe inn, og Hus får forsvare seg ved konsilet i keiserens nærvær. Hus vil på sin side ikke tilbakekalle noe. Dermed blir han erklært for kjetter, bannlyst og overgitt 'til den verdslige arm', det vil si keiseren.

Jan Hus brennes på bålet ved bredden av Rhinen 6.juli 1415, fast bestemt om at sannheten vil seire til slutt.

Martin Luther utgav skriftene til Jan Hus i 1536.

3 kommentarer:

  1. Då får vi hoppas att du Björn Olav icke går samma öde till mötes.

    SvarSlett
  2. Er det en fare for det, Cyril Markskog. Denne kommentaren forsto jeg ingenting av. Er det greit å brenne meningsmotstandere fremdeles?

    SvarSlett
  3. Nej det är icke greit att bränna meningsmotståndare men du skrev "Den tsjekkiske reformatoren Jan Hus er en person jeg kan identifisere meg med, och då får man ju vara beredd på allt.

    SvarSlett