Totalt antall sidevisninger

fredag 27. mars 2015

Paulina Mariadotter

I dag er det på dagen 30 år siden Paulina Mariadotter (bildet) ble hentet hjem til Herren. Hun ble grunnleggeren av den første svenske klosterorden siden den hl.Birgittas tid. Klosterordenen fikk navnet 'Mariadöttrarna' og lever i beste velgående den dag i dag. Den har for tiden et femti-talls søstre.

Klosterordenen ble i utgangspunktet dannet på protestantisk grunn, men nonnene i hennes konvent konverterte tre år etter hennes død, 27.mars 1985, til Den romersk-katolske kirke. De er nå en del av Benediktinerordenen.

Hun het egentlig Gunvor Norrman og ble født Karlkrona i 1903. Tidlig i livet skulle hun miste sin far. Hun ble lærer i husholdningsfag, etter morens ønske, og fikk arbeid på et omsorgshjem for jenter, drevet av Svenska Kyrkan. Hun stiftet bekjentskap med den såkalte 'Oxford-bevegelsen', en verdensvid protestantisk vekkelsesbevegelse med karismatisk karakter, som betonet sterkt den personlige omvendelses- og syndsbekjennelsen.

I 1937 fikk hun selv et personlig møte med den Herre Jesus. Hun forteller om det som skjedde:

"Då kände jag en hand om min nacke och en röst som sade: Du är min. Och jag föll ner för min Frälsare och Herre i tacksamhet och i mitt livs ja. Detta var min vigning för hela livet, att helt tillhöra honom".

Omvendelsen førte til en radikal endring av hennes liv. Hun slutter som lærerinne for å gi hele sitt liv i Herrens hender og i Hans tjeneste. Så blir hun syk. Sykdomsperioden varer i flere år. Den varer frem til hun får en åndelig visjon i 1949. Visjonen innebar et veiskille. Jesus kom til henne og la sin mors hånd i hennes hånd. Etter denne opplevelsen sa hun:

'Herrens moder Maria er min mor'.

Etter dette begynte hun å kalle seg Paulina Mariadotter, og en kommunitet begynte å vokse frem. I 30 år levde hun så sammen med sine døtre i Mariagården i Danmark, men også et par år utenfor Trier i Tyskland, hvor de kom i kontakt med benediktinerne.

På 1960-tallet kom virksomheten til å konsentreres om Sverige, og Mariadøtrene kom til å få et mer kontemplativt preg. En kommunitet ble grunnlagt i Vadstena. Fra før fantes det en i Vallby og en i Danmark. Kommuniteten i Vadstena hadde sitt utgangspunkt i et syn Paulina Mariadotter hadde:

'En gång ska Heliga Hjärtas Kloster levas i Alvastra man processen att skapa ett kontemplativt klosterliv måste ske inifrån och växa fram'.

I årene 1965-1970 bodde Paulina Mariadotter selv i Vadstena sammen med sine søstre.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar