Totalt antall sidevisninger

tirsdag 3. mars 2015

Hl.Chad - munk, biskop og kirkebygger

En dag på etterskudd har jeg gleden av å skrive om hellige Chad, en prominent kirkeleder fra det 7. århundre, som ble abbed for en rekke klostre og biskop av Northumbria. Fordi jeg har vært på reise har jeg ikke klart å oppdatere denne bloggen. Men jeg måtte få med en omtale av Hl.Chad fordi han står i en tradisjonen som representerer våre norske kristenrøtter.

Chad var en av fire brødre som alle var aktive i den anglo-saksiske kirken. De andre var Cedd, Cynibil og Caelin. Sannsynligvis kom familien fra adelig slekt. Det er verd å merke seg at navnet Chad er av keltisk opprinnelse.

Kirkehistorikeren Bede forteller at Chad var disippel av Hl.Aidan ved det keltiske klosteret i Lindisfarne. Det samme var hans bror Cedd. Aidan var en disippel av Hl.Colombia, som ble invitert av selveste kong Oswald av Northumbria til å reise fra øya Iona, som var et sentrum for den kristne tro på den tiden, og grunnlegge et kloster på Iona. Aidan kom til Northumbria i år 635 og døde i år 651. Chad må ha studert på Lindisfarne iløpet av disse årene.

Jeg har skrevet følgende om hellige Ched i en tidligere artikkel:

Aidan sendte ham til Irland for hans videre utdannelse, og når broren Cedd døde, overtok Chad som abbed for Lastingham i North Yorkshire. Der skulle han bli kjent for sin mildhet og ydmykhet. Senere skulle han bli den første biskopen av Mercia, hvor han så bygget en katedral og et kloster i Lichfield, men hans største ønske og lengsel var å fortsette å leve som munk.

Hl.Chad var blant de mange keltiske kirkelederne som var kritiske til den romersk-katolske kirkes innflytelse. Kristendommen i den sørlige delen av Storbritannia ble nært knyttet til Rom og med kirkene i det kontinentale Europa. Men kirkene i Irland og den vestlige og nordlige delen av Storbritannia hadde sin egen særegne historie og tradisjon. Kirkene i Wales og Cornwall hadde en ubrutt tradisjon som strekker seg tilbake til Romertiden. Irland sporer sine kristne røtter tilbake til Wales, mens Northumbria har det skotske Iona klosteret som sitt utgangspunkt hva kristen tro angår.

Chad døde 2. mars 672 av følgene av en pest.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar