Totalt antall sidevisninger

lørdag 7. mars 2015

Kjærlighetens offer

'Et av evangeliene i den andre søndagen i fasten er fortellingen om kvinnen i huset til Simon som salver Jesus med kostbar olje. (Mark 14,3-9)

Å sløse sitt hjertes kjærlighet på Jesus er å utøse en usynlig salvelse over Hans hode, en handling som i seg selv er frelsende.

Hver slik handling, gjør Hans offer, i kjærlighet, synlig og virksom i verden'.

(Peter Halldorf i Fastebloggen)

Jesus blir salvet i Betania:

'Jesus var i Betania hos Simon den spedalske. Mens de lå til bords, kom det inn en kvinne med en alabastkrukke med ekte og kostbar nardussalve. Hun brøt krukken og helte salven ut over hodet hans. Noen som var der, sa forarget til hverandre: «Hva skal denne sløsingen med salve være godt for? Salven kunne vært solgt for mer enn tre hundre denarer og pengene gitt til de fattige.» Og de snakket strengt til henne.  Men Jesus sa: «La henne være! Hvorfor plager dere henne? Hun har gjort en god gjerning mot meg.  De fattige har dere alltid hos dere, og dem kan dere gjøre godt imot så ofte dere vil, men meg har dere ikke alltid.  Hun gjorde det hun kunne. Hun har på forhånd salvet kroppen min til gravferden.  Sannelig, jeg sier dere: Overalt i verden hvor evangeliet blir forkynt, skal også det hun gjorde, fortelles til minne om henne.» 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar