Totalt antall sidevisninger

tirsdag 28. april 2015

Bibelfortolker og martyr

Det er en kontroversiell skikkelse i den tidlige kirkens historie vi markerer minnedagen til i dag: Origenes (185-254). Kontroversiell fordi han blant annet hevdet at alle vil bli frelst til slutt. Han er ikke den eneste i kirkens historie som har syslet med de tankene.

Først og fremst er han kjent for sin allegoriske tolkning av enkelte skrifsteder i Bibelen. Han var sin samtids fremste bibelutlegger, og han foreslo at Bibelen bør leses bedende. Hvilket han selv gjorde. Origenes besøkte en rekke menigheter, blant annet i Roma og Antiokia, for å preke. De siste årene av sitt liv flyttet han til Cæsarea, hvor han bygget opp en teologisk skole som etter hvert skulle bli et viktig utdanningsmiljø for mange av kirkens framtidige ledere.

En ting som skulle prege Origenes fra starten av var at han bare var åtte år gammel, da han ble vitne til farens matyrium. Det gjorde et djupt inntrykk på ham, og førte til at han ville gi hele sitt liv i Herrens tjeneste. Da forfølgelsen brøt under keiser Decius på 250-tallet, var Origenes blant de kristne lederne som ble fengslet og torturert. Han overlevde og ble så sluppet fri, men døde senere av ettervirkningene av den voldsomme behandlingen under fangenskapet.

I vår gudstjenesteliturgi i Kristi himmelfartskapellet ber vi hver torsdag en bønn av Origenes:

'Allmektige Far, vi påkaller Din barmhjertighet til ikke bare å høre Ordet men til også å leve etter det. Vi ber om at alt som ikke er av Deg må senkes i Dine djupe vann, og at Du vekker til liv det som bare kan vekkes gjennom Jesus Kristus, vår Herre og Hans hellige Ånd. Hans er æren gjennom alle tider'.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar