Totalt antall sidevisninger

tirsdag 14. april 2015

Maria av Egypt - totalt forvandlet av evangeliets kraft

Noe av det som er så fantastisk med evangeliets livsforvandlende kraft er at selv en prostituert kan bli en hellig kvinne!

Maria av Egypt, hvis minnedag vi feirer i dag, var en kvinne som livet hadde faret ille med. Hun var bare 12 år da hun rømte hjemmefra og i 17 år hadde hun livnært seg som prostituert. Vi befinner oss i det 6.århundre - i Aleksandria, Egypt.

En dag skulle noe inntreffe som skulle endre livet til denne kvinnen. Det skjer i forbindelse med at en gruppe unge menn som er på vei til havnen hvor de skulle sette seil for Jerusalem. De skulle dit for å ære det hellige korset. Maria slo seg i lag med dem. Ikke fordi hun var så interessert i reisen til Den hellige byen. Hun ville se om hun klarte å forføre dem! Men når de var kommet fram til Jerusalem, og var i ferd med å gå inn i Oppstandelseskirken, opplevde Maria noe underlig. Det var som om en usynlig kraft holdt henne tilbake. Tre ganger forsøkte hun å gå inn i kirken, men hun klarte det ikke. Hun bestemte seg derfor for å holde seg utenfor. I det hun så opp så hun et ikon av Maria, Guds mor, hun begynte å gråte og ba inderlig til Gud om at hun måtte få se det hellige korset. Om bare Gud ville gi henne denne muligheten, skulle hun fornekte alle kjødets lyster og gjøre alt det Gud befalte henne og følge Ham resten av sitt liv.

Jeg har skrevet om Maria tidligere her på bloggen:

'Etter denne hjertets omvendelse på dørterskelsen til kirken, flyktet hun ut ørkenen for å leve et asketisk liv der.   I 17 år kjempet Maria med sine indre demoner, før hun opplevde at Gud satte henne fri.

Deretter fulgte 47 år i stillhet, alene med Gud. Det var i denne perioden av sitt liv at hun møtte presten, Hl.Zosima, som billedlig fremstilles på ikonet her på siden. Han ba henne så inderlig han bare kunne om å fortelle ham hennes livshistorie. Maria gav til slutt etter, og i stor ydmykhet fortalte hun om sitt liv, samtidig som hun viste at Gud hadde gitt henne flere av Helligåndens gaver, blant annet profetiens gave. Hun kunne fortelle hvem Zosima var og om hans liv, uten at hun visste noe om dette fra før av.

Når hun hadde fortalt ferdig, ba hun Zosima om å møte henne igjen neste år ved soloppgang på Skjærtorsdag ved bredden av Jordan.

Zosima gjorde så, selv om han når solen var i ferd med å gå ned, begynte å tvile på det han hadde opplevd denne dagen. Da oppdaget han Maria på den andre siden av Jordan-elva. Hun tegnet seg med korsets tegn, og så begynte hun å gå på vannet og kom over til stedet hvor Zosima befant seg! I det han forsøkte å bøye ned for henne, irettesette hun ham, og sa at han som prest sto over henne. Og det enda mer fordi han hadde med seg nattverdelementene.

Maria tok deretter del i eukaristien. Hun gav Zosima instruksjoner om klosteret han ledet, og ba ham komme tilbake til samme sted neste år.

Da han kom tilbake året etter fant han Marias kropp med et håndskrevet brev, hvor hun ba ham om å begrave henne. Rett etter Maria hadde tatt del i Herrens måltid døde hun. Zosima forsøkte å grave en grav, men det var hardt arbeid. Da kom en løve for å hjelpe ham. Zosima ble først redd, men løven gravde graven, og Zosima kunne legge Marias døde kropp i den.

Zosima returnerte til sitt kloster, og fortalte munkene der hva han hadde opplevd. Han døde da han var omlag 100 år gammel i det samme klosteret.

Senere ble historien om Marias liv skrevet ned av Hl.Sophronios, patriarken av Jerusalem.

Maria av Egypt døde 1.april 522.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar